Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2016
Torsdag den 2. juni 2016, kl. 19:00

Harsdorffsalen, Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1218 København K
Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning v. formanden

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab v. kassereren

5) Fastsættelse af kontingent for 2017

6) Valg til bestyrelsen (formanden vælges særskilt)

7) Valg af revisorer

8) Valg af revisorsuppleant

9) Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen

10) Eventuelt

Vi gør opmærksom på, at kun medlemmer er stemmeberettigede i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Foredrag efter generalforsamlingen ca. kl. 20:30

"De have gaaet i Ære og Rigdom" ved postdoc Jakob Ørnbjerg, Aarhus Universitet

Med udgangspunkt i det bevarede kildemateriale vil foredraget tegne et billede af den nederlandske van Ginchel families tilværelse i 1600-tallets Nordjylland. Foredraget vil belyse de strategier og virkemidler, som familien tog i brug for at bibeholde og videreføre deres høje sociale status og økonomiske velstand til den næste generation.

Alle er velkommen. Aftenens arrangement forventes afsluttet ca. kl 21:30

Go to top