Forside

Redaktion: 
Gustav Ludvig Wad

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, norsk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 

Artikler:

Nogle Christianssandske Præsteautobiographier
ved cand. jur. E. A. Thomle

Mads Frandsen Illum og hans Hus
af Lærer S. Jørgensen

Familien Røyems Stambog med Stamtavle
ved Sognepræst D. Thrap

Epitaphier i Nyborg Kirke
ved exam. jur. F. Crone

Magistre, creerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen indtil 1660
ved Sognepræst Dr. H. F. Rørdam

Den laalandske Familie Rostrup
af Sognepræst I. Barfod

Oberstlieutenant Holck og Hustru
ved Capitain C. C. W. F. Holck

De Huitfeldtske Gravcapeller i Norge, med 4 Stamtavler
ved Archivfuldmægtig H , J. Huitfeldt-Kaas

Tvende Testamenter
ved Red. Gustav Ludvig Wad

Nogle Biographier af norske Dannebrogsriddere fra Beg. af det 19. Aarhundrede
ved Kammerherre, Capitain C. J. Anker

Stifts Relationer, indsendte til Klevenfeldt
udgivne af Registrator Fr. Krarup

General Henrik Bielke Kaas’s Levnetsløb, fortalt af ham selv
ved Archivassistent C. F. Bricka

Fortegnelse over en Del af Jomfru Anna Wind v. d. Kuhlas Løsøre
ved Red. Gustav Ludvig Wad

Mouritz Bostedes Slægtebog
ved Directeur C. Delgobe

Et Brev fra Confessionarius M. S. Liebenberg til Biskop Paveis i Bergen
ved Professor, Dr. L. Daae

Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger for Aarene 1688—1691
ved Red.Gustav Ludvig Wad

Fortegnelse over Nordboer, som have studeret ved Universitetet i Genf 1559—1800
ved Archivassistent C. F. Bricka

Spørgsmaal om:

1. Slægten Koefoed,

2. Ancher Anthoni Müller

3. Christen Holbergs Descendents

4. Slægten Flood

5. Personer af Navnet Ulrich

6. Familien Lillienskiold

7. Familien Tønsberg, med Stamtavle

8. Lieutenanterne J. G. Meidell og J. Navaraschy

9. Familien Bergeskov

10. En Familie Leth

11. Familien Rotschild

12. Martin Wittrock

13. Sophie Frederikke Kaas

Svar om:

Slægten Krabbe af Cancellist F. C. C. Harder

Slægten Liliendal af cand. jur. E. A. Thomle

Slægten Bähr af Gehejmearchivar A. D. Jørgensen, Kammerherre M. H . Rosenørn og T. Rützou

Slægten von der Lippe af Archivfuldmægtig E . J. Huitfeldt-Kaas

Forskelligt:

Gaver

Navneregister, ved Cand. Ch. Brøndsted

En Protest, af cand. theol. L . Zinck

Rettelser

Tillæg:

Mærkeligere danske Dødsfald 1882, ved Baron C. S. Th. Adeler

Dødsfald i Norge 1882, ved Archivfuldmægtig O. G. Lundh

Go to top