Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

Formål

Samfundet er en forening, hvis formål det er at vække og vedligeholde interessen for det genealogi­ske og personalhistoriske studium. Formålet søges opnået ved udgivelsen af Personalhistorisk Tidsskrift og andre publikationer samt ved foredrags- og op­lysningsvirksomhed. Samfundet kan endvidere hædre en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats ved tildeling af den ved 100-års jubilæet indstiftede medalje. Statutterne for denne medalje er vedtaget af Samfundets bestyrelse på jubilæumsdagen.

Historie

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie blev stiftet i 1879. Det er Danmarks ældste forening for slægtsforskning.

Foreningen startede under navnet Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie, men i 1926 blev der oprettet en lignende forening i Norge, og foreningen ændrede herefter navn til det nuværende: Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie.

Næste arrangement

Foredrag: Faderskabssager

Torsdag den 5. marts 2020

Michael Dupont