Generalforsamling 2021

​​​​​​​Mandag den 31. maj 2021 kl. 16:30 i Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Regnskab og fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt

Det reviderede regnskab kan ses ved at klikke her.

Det var absolut sidste chance for at (gen-)se Harsdorffsalen, da Rigsarkivet flyttede endeligt ud i dagene derefter.

 

Foredragsholder: Torben Albret Kristensen, cand.mag., professionel slægtsforsker og underviser

 Torben albret 2

 

 

Præsterne udenfor kirken

Tidligere spillede præsterne en endnu vigtigere rolle i lokalsamfundet, end de gør i dag, blandt andet som formænd for skole- og fattig-kommissionerne, og det har sat sig spor i arkiverne.
Pastoratsarkiverne indeholder også meget andet end kirkebøger, og dette righoldige materiale er værd at se nærmere på - også for slægtsforskere.

 

 

PowerPoint Slides til download

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 08.10.2019, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Arrangementet er overstået.

 

 

 

Foredragsholder: Jørgen Mikkelsen, arkivar og forsker i Rigsarkivet

 Jørgen Mikkelsen

 

 

Medicinalberetninger – en kilde til både sygdoms-, social- og kulturhistorie

I 1803 blev alle danske læger pålagt at indsende årsberetninger til det nyetablerede Sundhedskollegium, som ønskede at få oplysninger om epidemiske sygdomme, koppevaccination, jordemødrenes vilkår, kloge folk og mange andre emner af sundhedsfaglig interesse. Rigsarkivet har medicinalberetninger fra alle år indtil 1958, og de ca. 450 arkivpakker indeholder et væld af oplysninger, der kan være af stor værdi for bl.a. lokal- og slægtsforskere.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 06.10.2020, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården
NB: Vi må kun være maksimalt 50 personer i salen på grund af Corona.

 

 

 

Vi henstiller til, at man afmelder, hvis man bliver forhindret i at deltage.

Afmelding kan ske ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foredragsholder: Michael Dupont, cand.mag.

 Michael Dupont

 

 

Faderskabssager

Alle slægtsforskere har uægteskabelige børn blandt deres aner – ofte forkortet "uægte" børn – men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den udlagte barnefar og hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se på, hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Mange af de arkivalier, der skal bruges til at identificere faderskabssager, findes nu i AO.

 

 

PowerPoint-slides til download

 

Tid og sted

Tid: Torsdag den 05.03.2020, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Foredraget er nu fuldtegnet. Vi takker for din interesse.

 
   

Foredragsholder: Torben Albret Kristensen, cand.mag., professionel slægtsforsker og underviser

 Torben Albret Kristensen

 

 

Retsbetjentarkiver

- meget mere end skøder og skifter

Retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogden) havde udover tinglysning og skifteforvaltning en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med lokalbefolkningen på den ene eller anden måde.
Han var dommer og politimester,  foged, lægdsforstander og notarius publicus.
Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet.

Med udgangspunkt i landsarkivernes mønsterregistratur for retsbetjentarkiver vil Torben gennemgå de mange aspekter af retsbetjentens virke og komme med eksempler på, hvordan vi som slægtsforskere kan udnytte materialet i arkiverne.

 

Tid og sted

Foredraget blev aflyst, men blev optaget på video.

Se videoen her - (NB: tilgængelig fra 29.11.2020)