Foredragsholder: Torben Albret Kristensen, cand.mag., professionel slægtsforsker og underviser

 Torben albret 2

 

 

Præsterne udenfor kirken

Tidligere spillede præsterne en endnu vigtigere rolle i lokalsamfundet, end de gør i dag, blandt andet som formænd for skole- og fattig-kommissionerne, og det har sat sig spor i arkiverne.
Pastoratsarkiverne indeholder også meget andet end kirkebøger, og dette righoldige materiale er værd at se nærmere på - også for slægtsforskere.

 

 

PowerPoint Slides til download

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 08.10.2019, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Arrangementet er overstået.

 

 

 

Foredragsholder: Michael Dupont, cand.mag.

 Michael Dupont

 

 

Faderskabssager

Alle slægtsforskere har uægteskabelige børn blandt deres aner – ofte forkortet "uægte" børn – men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den udlagte barnefar og hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se på, hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Mange af de arkivalier, der skal bruges til at identificere faderskabssager, findes nu i AO.

 

 

PowerPoint-slides til download

 

Tid og sted

Tid: Torsdag den 05.03.2020, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Foredraget er nu fuldtegnet. Vi takker for din interesse.

 
   

Foredragsholder: Torben Albret Kristensen, cand.mag., professionel slægtsforsker og underviser

 Torben Albret Kristensen

 

 

Retsbetjentarkiver

- meget mere end skøder og skifter

Retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogden) havde udover tinglysning og skifteforvaltning en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med lokalbefolkningen på den ene eller anden måde.
Han var dommer og politimester,  foged, lægdsforstander og notarius publicus.
Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet.

Med udgangspunkt i landsarkivernes mønsterregistratur for retsbetjentarkiver vil Torben gennemgå de mange aspekter af retsbetjentens virke og komme med eksempler på, hvordan vi som slægtsforskere kan udnytte materialet i arkiverne.

 

Tid og sted

Foredraget blev aflyst, men blev optaget på video.

Se videoen her - (NB: tilgængelig fra 29.11.2020)
 

 

Foredragsholder: Jørgen Mikkelsen, arkivar og forsker i Rigsarkivet

 Jørgen Mikkelsen

 

 

Medicinalberetninger – en kilde til både sygdoms-, social- og kulturhistorie

I 1803 blev alle danske læger pålagt at indsende årsberetninger til det nyetablerede Sundhedskollegium, som ønskede at få oplysninger om epidemiske sygdomme, koppevaccination, jordemødrenes vilkår, kloge folk og mange andre emner af sundhedsfaglig interesse. Rigsarkivet har medicinalberetninger fra alle år indtil 1958, og de ca. 450 arkivpakker indeholder et væld af oplysninger, der kan være af stor værdi for bl.a. lokal- og slægtsforskere.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 06.10.2020, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården
NB: Vi må kun være maksimalt 50 personer i salen på grund af Corona.

 

 

 

Vi henstiller til, at man afmelder, hvis man bliver forhindret i at deltage.

Afmelding kan ske ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foredragsholder: Tommy P. Christensen, kulturhistoriker, cand.mag.

 Torben albret 2

 

 

Slægtsforskeren og aviserne

Siden 1600-tallet er der blevet udsendt aviser i Danmark, og deres anvendelsesmuligheder for slægtsforskning er emnet for dette foredrag.
Efter en kort gennemgang af de danske avisers historie fokuseres der på de stofområder i aviserne, der kan være af interesse i slægtsforskningen samt de metodiske problemer ved at anvende aviser som kilde. Endelig gennemgås de almindeligste hjælpemidler ved opsporingen af de gamle aviser samt adgangen til Statens Avissamling via nettet (: Mediestream aviser).


Om foredragsholderen
Kulturhistorikeren Tommy P. Christensen (f.1955) har været redaktør på Personalhistorisk Tidsskrift, og er nu redaktør for tidsskriftets anmeldersektion.
Han er forfatter til lærebogen "Styr på rødderne? Introduktion til slægtforskning" (2018), og har siden 1980'erne undervist i slægtsforskning for begyndere, computergenealogi og webbaseret slægtsforskning, primært for AOF.
Han er æresmedlem af DiS-Danmark (nu Danske Slægtsforskere) og Amager Slægtshistoriske Forening (ASF).
 

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 12.11.2019, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkomne. Der er gratis adgang til foredraget

 

Tilmelding

Arrangementet er nu fuldtegnet.

Vi takker for din interesse.