Generalforsamling 2021

​​​​​​​Mandag den 31. maj 2021 kl. 16:30 i Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Regnskab og fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt

Det reviderede regnskab kan ses ved at klikke her.

Det var absolut sidste chance for at (gen-)se Harsdorffsalen, da Rigsarkivet flyttede endeligt ud i dagene derefter.