Foredragsholdere: Anders Mørup-Petersen og Jacob H. Gren

DNA-tests er i dag blevet så billige, at de er et spændende og relevant supplement til den traditionelle slægtsforskning. Foredraget giver en introduktion til brugen af DNA-tests i slægtsforskningen - hvad er forskellen på de forskellige tests, og hvad kan man bruge dem til i sin slægtsforskning? Foredraget tager udgangspunkt i FamilyTreeDNA's produkter, da de vurderes at have størst relevans for danske slægtsforskere.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 22.05.2018, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Arrangementet er afholdt

Ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om opnåelse af indfødsret gennem tiden og de arkivalier, der blev dannet som følge af lovgivningen

 

 

Indfødsretslovgivningen

I foredraget omtales de vigtigste træk i dansk indfødsretslovgivning fra 1776 til midten af 1900-tallet.  Desuden præsenteres en række arkivserier, og de belyses med mange konkrete eksempler. Foredraget bygger på helt ny forskning, som forventes at blive publiceret i 2018.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 24.04.2018 efter generalforsamlingen

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der er gratis adgang til foredraget.

Samfundets generalforsamling afholdes umiddelbart før foredraget. Se mere...

 

Tilmelding

Der vil blive mulighed for tilmelding senere.

 

Afholdte arrangementer

2018

22.05.2018 Foredrag
Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning

24.04.2018 Generalforsamling og foredrag
Generalforsamling med foredraget
Indfødsretslovgivning og indfødsretssager

20.03.2018 Foredrag
Slægtsforskeren og godsarkiverne

20.02.2018 Foredrag
Slægtsforskning omkring tiden hvor kirkebøgerne begynder - og længere tilbage

2017

07.12.2017 Lancering, foredrag og reception
Årbog 2017 - Personalhistorisk Tidsskrift
Diakonisse i Dansk Vestindien

16.11.2017 Workshop
Lav dit eget våbenskjold
ved Ronny Andersen

10.10.2017 Foredrag
Håndbøger og opslagsværker for slægtsforskere - når netforbindelsen er gået ned
ved Tommy P. Christensen

14.09.2017 Foredrag
Regnskaber og skattemandtal
ved Michael Dupont

23.05.2017 Foredrag
Lægdsruller: Landruller og søruller
ved Michael Dupont, Rigsarkivet

25-04-2017 Generalforsamling
Generalforsamling og efterfølgende foredrag

21.03.2017 Foredrag
Slægtsforskning og Heraldik
ved Ronny Andersen, Statens heraldiske konsulent

14.02.2017 Foredrag
Slægtsforskning omkring tiden hvor kirkebøgerne begynder - og længere tilbage!
ved Anton Blaabjerg, genealog

2016

07.12.2016 Lancering og foredrag
Lancering af Personalhistorisk Tidsskrift 2016
Den polske arbejdsindvandring
ved Lene T. Buur, museumsinspektør

01-11-2016 Foredrag
Fremmedlovgivning og arkivalier om fremmede 1875-ca. 1950
ved Jørgen Mikkelsen, ph.d., Rigsarkivet

13.10.2016 Foredrag
Straffede personer i slægten
ved Peter Wodskou, Rigsarkivet

20.09.2016 Foredrag
Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere
ved Michael Dupont, Rigsarkivet

 

Michael Dupont, cand.mag., Rigsarkivet, beretter om slægtsforskernes anvendelse af godsarkiverne.

 

 

Slægtsforskeren og godsarkiverne

Langt op i det 20. århundrede var Danmark et landbrugssamfund. De fleste danskere har derfor forfædre, der boede på landet og i mange tilfælde var fæstere under et af rigets mange godser. Godserne var en vigtig magtfaktor, og er man af bondeslægt, er godsarkiverne et godt sted at lede. I foredraget vil jeg se nærmere på, hvad man kan finde om sine forfædre i godsernes skifteprotokoller, fæsteprotokoller og lægdsruller. Men der kan findes meget mere i godsarkiverne.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 20.03.2018, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Arrangementet er afholdt