Kulturhistoriker Tommy P. Christensen fortæller om svenske aner og hvordan man finder dem

 

 

Slægtsforskning i Sverige

Specielt i Østdanmark har ganske mange søgt over Sundet for at finde arbejde i København og omegn, så der er god grund til at se efter, om der skulle være en svensker i din slægt et eller andet sted i de seneste 300 år. I foredraget præsenteres de almindeligste kilder, håndbøger og hjemmesider, og der gives et par eksempler på svenskere, der blev gift og bosatte sig i København.

 

Tid og sted

Tid: Torsdag den 08.11.2018, kl. 15:30-16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Foredraget er gratis. Alle er velkomne.. 

 

Tilmelding

Foredraget er fuldtegnet. Vi takker for den store interesse for foredraget.

 

Slægtsforskning i Sverige

Omtalt og anbefalet litteratur (PDF)

Lancering af Personalhistorisk Tidsskrift 2018

I 2018-udgaven af Personalhistorisk Tidsskrift er temaet „Barnestemmer“. Du kan her læse nogle meget spændende artikler om afståelse og videregivelse af forældremyndighed i 1880’erne, om børneskæbner i protokollerne, om den katastrofale lærermangel 1945-70 og om værgerådsbørn, der med børneloven i 1905 kunne blive fjernet fra hjemmet. Derudover er der øvrige artikler om Oksbøllejrens første chef, om portrætter af maleren J.L. Lund og om familien Webers dagbog fra Ærøskøbing. Traditionen tro vil der være en mangfoldig anmeldersektion til inspiration for alle med en hang til historie.

forside

Børneskæbner i protokollerne

Foredrag ved Christian Larsen, arkivar, seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet, København

Christian Larsen

Børns skolegang og opdragelse i 1800-tallet

Hvordan formede børns skolegang og opdragelse sig i 1800-tallet? Og hvor finder vi kilderne, der fortæller os om vore forfædres skolegang?

I 1814 underskrev kong Frederik 6. et sæt af skolelove, der kom til at udgøre fundamentet for den danske folkeskole til langt op i 1900-tallet. Lovene betød, at alle børn skulle gå i skole senest fra det fyldte 7. år, og indtil de kunne konfirmeres. Et barn skulle nemlig have et vist mål af kundskaber i læsning og religion for at kunne gå til præst.

Børns skolegang formede sig dog meget forskelligt. Skolegang betød for en pige fra et velhaverhjem undervisning i en privatskole, for hun havde brug for en mere omfattende uddannelse, end hun kunne få i den offentlige skole. For en dreng af husmandsforældre betød skolegang den lokale landsbyskole. Skolelovene omfattede tillige marginaliserede gruppers børn, som også skulle konfirmeres, uanset om de var handicappede, kriminelle eller adfærdsvanskelige. For disse børn fik skole og undervisning et helt andet forløb.

Skolernes og institutionernes arkiver gør det muligt for os at følge de forskellige grupper af børn, både drengen fra det velbeslåede hjem i købstaden og husmandsdatter fra den lille landsby. I foredraget ser vi nærmere på de skoler og institutioner for børn og unge, der fandtes i 1800-tallet, og ikke mindst på hvilke oplysninger man kan finde om enkeltpersoner, hvad enten de gik i en landsbyskole, var sat i pleje eller anbragt på en anstalt.

Bogmarked

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie afholder i fællesskab med Rigsarkivet, Kildeskriftselskabet, Heraldisk Selskab og Dansk Historisk Fællesråd et stort bogmarked i Harsdorffsalen i Rigsarkivet. Der sælges ud af boglagrene til billige penge, og bøgerne er udvalgt med slægtsforskere, personalhistorikere, lokalhistorikere og heraldikere for øje. Der vil desuden være muligt at erhverve et større antal antikvariske udgaver af Personalhistorisk Tidsskrift på markedet.

Se boglisten her

NB: Bogmarkedet er åbent fra kl. 16:30 - 18:00. Undgå venligst at benytte dørklokken til Tøjhusgade 1 før kl. 16:30, hvis du alene ønsker at komme til bogmarkedet. Dørklokken vil ellers forstyrre igangværende aktiviteter i Harsdorffsalen.

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 11.12.2018, kl. 15:30 - 18:00

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der gratis adgang, men til foredraget er tilmelding nødvendig.

Tilmelding

Tilmeldingen er desværre fuldtegnet til lancering af årbogen og foredraget med Christian Larsen.

Du er selvfølgelig stadig velkommen til Samfundets Bogmarked fra kl. 16:30

Ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om opnåelse af indfødsret gennem tiden og de arkivalier, der blev dannet som følge af lovgivningen

 

 

Indfødsretslovgivningen

I foredraget omtales de vigtigste træk i dansk indfødsretslovgivning fra 1776 til midten af 1900-tallet.  Desuden præsenteres en række arkivserier, og de belyses med mange konkrete eksempler. Foredraget bygger på helt ny forskning, som forventes at blive publiceret i 2018.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 24.04.2018 efter generalforsamlingen

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Alle er velkommen. Der er gratis adgang til foredraget.

Samfundets generalforsamling afholdes umiddelbart før foredraget. Se mere...

 

Tilmelding

Der vil blive mulighed for tilmelding senere.

Foredragsholdere: Anders Mørup-Petersen og Jacob H. Gren

DNA-tests er i dag blevet så billige, at de er et spændende og relevant supplement til den traditionelle slægtsforskning. Foredraget giver en introduktion til brugen af DNA-tests i slægtsforskningen - hvad er forskellen på de forskellige tests, og hvad kan man bruge dem til i sin slægtsforskning? Foredraget tager udgangspunkt i FamilyTreeDNA's produkter, da de vurderes at have størst relevans for danske slægtsforskere.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 22.05.2018, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Arrangementet er afholdt

Michael Dupont, cand.mag., Rigsarkivet, beretter om slægtsforskernes anvendelse af godsarkiverne.

 

 

Slægtsforskeren og godsarkiverne

Langt op i det 20. århundrede var Danmark et landbrugssamfund. De fleste danskere har derfor forfædre, der boede på landet og i mange tilfælde var fæstere under et af rigets mange godser. Godserne var en vigtig magtfaktor, og er man af bondeslægt, er godsarkiverne et godt sted at lede. I foredraget vil jeg se nærmere på, hvad man kan finde om sine forfædre i godsernes skifteprotokoller, fæsteprotokoller og lægdsruller. Men der kan findes meget mere i godsarkiverne.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 20.03.2018, kl. 15:30 - 16:30

Sted: Rigsarkivet København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Arrangementet er afholdt