forside

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-95

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1984:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Fra Christian Rasmussen til Thomas Gynthersen
Af generalkonsul Villads Villadsen

Gregers Hansen:Politikeren Christopher Hage og hans 32 aner
Af fhv. kommunaldirektør, cand. polit.

Postmester Limschous familiesilhouet
Af fhv. lektor, cand. mag. Jon Monrad Møller

Andreas Jaschky og hans stambog fra opholdet i Danmark 1621-23
Af overarkivar, dr. phil. Vello Helk

Soldaterslægten Holck
Af Elise Holck Pape, Erik Holck og C. J. Pape

Sambandet mellan Naes-grenen och Härlövgrenen av ätten Thott
Af friherre Åke Thott

Småstykker:

Mine aner! Dine aner
Af K. Albertsen

Efterlysning
Af E. P. Christensen

Generationsnummerering
Af overlæge Kai Albertsen

En svogerskabstavle
Af fhv. afdelingsingeniør B. V. Andersen

Anmeldelser:

Våbenanetavlen - perspektiv og exempler
Af Knud Prange (anmeldt af Per Ingesman)

Dansk-Fransk genealogi
(anmeldt af K. Albertsen)

Stammbücher als kulturhistorische Quellen
(anmeldt af Vello Helk)

Supplement II til Samling af meddelelser ompersoner og familier af navnet Hvass
Af Frants Jørgen Hvass (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Stamtavle vedrørende de successionsberettigede iden von Schiebell-ArentorfTske familiestiftelse
Af Frants Jørgen Hvass (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Genealogie der Familie Lichtenstein aus Hamburg og Peter Lichtenstein: Berichte, Dokumente. Breife und andres aus einer 300 Jahre alten Familie
Af Peter Lichtenstein (anmeldt af K. Albertsen)

Généalogie des families de l’Inde fraçaise
Af Michel Gaudart (anmeldt af K. Albertsen)

En miskendt thybo. Malthe Conrad Bruun. Liv og levned
Af Elisabeth Birkeland (anmeldt af Aage Jørgensen)

Psychogenetik
Af Volkmar Weiss (anmeldt af K. Albertsen)

Stamtavle over navnets bærere og spindeliniernesførste led
Af Gustav J. Nyholm (anmeldt af Finn Andersen)

Jens Peter Nellemanns aner
Af Aksel Nellemann (anmeldt af Finn Andersen)

Vores gade. En milieuskildring fra Fredericiai 1890’erne
Af Georg Brøckner-Mortensen (anmeldt af K. Albertsen)

Die Ahnenlisten-Kartei
(anmeldt af K. Albertsen)

Orientering:

Regnskab for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie for 1983

forside

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-103

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1985:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Serien Kendte danskeres anetavler
Ved Finn Andersen

Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsens 32 aner og øjenlægen, professor Jannik Bjerrums 32 aner
Af lektor Svend Jacobsen

Overlæge Victor Albecks anetavle
Af fhv. amtsforvalter Georg Albeck

J.B.S. Estrup og hans 32 aner
Af bibliotekar Carl Langholz

Den nordsjællandske slægt Kynemundts oprindelse
Ved Peter Hansen

Historikeren Kr. Erslevs anetavle
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Brødrene Frederik og Caspar Paludan-Müllers anetavle
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Professor H. N. Clausens anetavle
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Småstykker:

Dansk Biografisk leksikon
Ved Sv. Cedergreen Bech

Siersted - Tvede
Ved Torben Glahn

De statslige arkivers publikationer 1982-1984, en oversigt
Af Erik Kann

Anmeldelser:

Hvad finder jeg på Landsarkivet i Aabenraa
(anmeldt af Erik Kann)

Folketællingen 1850 for Torslev sogn, Dronninglund herred
(anmeldt af Knud Prange)

Register over Svendborgs indbyggere 1893
(anmeldt af Knud Prange)

Svendborgs indbyggere 1903
(anmeldt af Knud Prange)

Dansk biografisk leksikon 1-16
(anmeldt af Finn Andersen)

Familie- og Slægtsarkivet: Bull/Buhl forslægten, Buhlseje, Follerup og Buhisminde
(anmeldt af Hans H. Worsøe).

Mogens Lorcks 32 aner
Af Mogens Lorck (anmeldt af Gregers Hansen)

En indvandrerslægt. Slægten Bertram gennem 250 år
Af Viggo Bertram (anmeldt af ErikKann)

Slægten Seidelin fra Vejle amt
Af Mogens Seidelin (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Overtrompeter Phillip Musacus og hustru Dorothea Tödten
Af Ingvar Musacus (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Slægtebog over familien Glahn, Bind 2
Af Torben Glahn (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Orientering:

Regnskab for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie for 1984

forside

Redaktion: 
Poul Steen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-116

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1986:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Poul og Birgittha Karberg - far og datter
Af Carl Jacobsen

Om Jacob Sørensen Bødker og Jacob Sørensen Glud
Af Vello Helk

Fadderlisterne i slægtsforskning
Af Johannes Und

Lodsslægten Erlandsen fra Helsingør
Af P. Hampton Frosell

Danske studenter i Köln, Montpellier og Launingen
Af Vello Helk

Om den danske resident i Nederlandene, Johan Wilhelm Eding
Af Vello Helk

Franske Reformerte, som udvandrede til Danmark
Af Lydie Maurel

En ny dansk anetavlepublikation og Om publikation af anetavler
Af Kai Albertsen (d)

 

Småstykker:

Spørgsmål

Kai Albertsen 1930-1985 (nekrolog)
Ved Hans H Worsøe

Olav Christensen 1910-1986 (nekrolog)
Af Hans H Worsøe

Anmeldelser:

Atlas over Danmarks administrative inddeling efter1660
Ved Karl Erik Frandsen (red.) (anmeldt af Jørgen H Barfod)

Breve fra og til Adam Oehlensläger. Oktober 1829 -januar 1850
Ved Daniel Preisz (red.) (anmeldt af Poul Steen)

Den Danske Hærs uniformering
Af Hans Chr. Wolter (anmeldt af Jesper Godvin Hansen)

Folketællingen 1850 for Understed og Karup sogne, Hørby sogn, Albæk sogn,Sæby købstad
(anmeldt af Knud Prange)

Lokaladministrationen i Danmark
Af Harald Jørgensen (anmeldt af Nynne Helge)

Søllerødbogen 1985
Ved Niels Peter Stilling (red.) (anmeldt af Hanne Sanders)

Sønderjyske Årbøger 1984
(anmeldt af Tommy P. Christensen)

Teologisk Stat 1985. Kirkelig håndbog
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Ungdom uden arbejde. Ungdomsforanstaltninger i Danmark 1933-1950
Af Hans Sode-Madsen (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Vardesyssel Aarbog 1985
(anmeldt af Poul Steen)

Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg
Af Marie Oldenburg (anmeldt af Torben Glahn)

Orientering:

International genealogisk-heraldisk kongres i Portugal september 1986

Resultatopgørelse og balance 1985 for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Kommentar til Teisens rettelser

forside

Redaktion: 
Poul Steen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 105-232

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1985:2

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

En slægt Barchhausen på Lolland
Af Gregers Hansen

Juridisk eksamen for ustuderede. Kollektiv biografi af1. kandidatgeneration (eksamensårgangene 1736-65)
Af Grethe Ilsøe

Laura Nicoline Jespersen og hendes aner
Af Aksel Nellemann

Dansk-norske studenter i Siena. Med supplement til Th. O.Achelis’ oversigt over slesvig-holstenske studenter
Af Vello Helk

Lægen Emil Hornemanns anetavle
Af Gregers Hansen

En landsbypræsts erindringer
Af Erik Reitzel-Nielsen

Præstesiægten Hemmet i fem led, Søren Kierkegaards gejstligeforfædre og slægtninge
Af Carl Langholz

Genealogiske og lokalhistoriske selskaber i USA, et hjælpemiddelved søgning efter danske udvandrerfamilier
Af Erik Blom

Småstykker:

Hvordan et slægtsnavn blev til
Af Henning Kiilerich Frederiksen

Caspar Paludan-Müller / Emil Hornemann - en rettelse

Kommentar til Teisens rettelser (1984:2)
Af Jens Rotne

Spørgsmål vedr. Hans Jensen Nimb
Af Per Bjørnerud Christiansen

Anmeldelser:

Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning, 2. oplag
Af Hans H. Worsøe (anmeldt af Erik Kann)

Huset Johann Jacob Voetmann i Aabenraa 1835-1985
Af H. P. Jensen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Danske Domme. De private domssamlinger
Af Erik Reitzel-Nielsen (anmeldt af Henning Heilesen)

Reflections
Af Olaf R. Juhl (anmeldt af Niels Alsted)

Torvene, huse og mennesker i Thisted o. 1900
(anmeldt af Wolf Møller)

Peasant Destinies. The History of 552 Swedes Born 1810-12
Af Sture Martinus (anmeldt af K. Albertsen)

Lexicon der Heraldik
Af Gert Oswald (anmeldt af K. Albertsen)

Set og oplevet. Nogle erindringsblade
Af Harald Jørgensen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Efterskrift til anmeldelse s. 96-97, Bull/Buhl forslægten
(ved Hans H. Worsøe).

Orientering:

Generalforsamlingen 1985, referat
Ved Finn Andersen

forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-119

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Personahistoriske Fond

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1989:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Lizzie Miller - Adda Ravnkildes veninde. En vestindisk piges historie
Af H. F. Garde

Om nogle Beboere af Øgaard og Slægten Giersings Oprindelse
Af Kirsten Ammentorp

Dansker i Norge
Af Hans Eyvind Næss

En østhimmerlandsk Winther-slægt i det17. århundrede
Af Poul Verner Christiansen

Juristen Erik Hammeleffs stambog fra hans udenlandsrejse1796-99
Af Vello Helk

Småstykker:

Dansk-norske studierejser 1536-1813
Af Vello Helk

Peter Gregorius Fürst. En fattig skoleholder
Af Gregers Hansen

Om Unkersønnerne og Oluf Bager - en mulighed
Af Mats Persson

De fransk-reformerte i Danmark. Et fælles-europæisk forskningsprojektmed en »udløber« i Danmark
Af Randi Ottosen

De fransk-reformerte i Danmark - en litteraturliste
Af Randi Ottosen

Anmeldelser:

Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold
Udgivet af Jens Holmegaard (anmeldt af Poul Steen)

Fuglekongeskiver fra Næstved 1797-1846
Af F. Michelsen og Jan Preisler (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845. Frederiks sogn, Almind sogn, Karup sogn, Thorning sogn, Elsborg sogn,alle Lysgaard herred, Viborg amt
Af Jørgen Papsøe (anmeldt af Knud Prange)

Holbergtidens Odense. En Perspektivtegning og vejviser fra 1761.
Red. Finn Grandi Nielsen {anmeldt af Poul Steen)

Odense i 1000 år. Fortællinger af en bys historie
Af Svend Erik Sørensen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Løjt sogns historie
Red. Hans H. Worsøe {anmeldt af Harald Jørgensen)

Valdemars Slot - en kulturhistorisk perle på Tåsinge
Af Henrik M. Jansen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Marseliskonsortiet. En studie over forholdet mellem handelskapital og kongemagt i 1600-tallets Danmark
Af John T. Lauridsen {anmeldt af Tommy P. Christensen)

Mine Slektninger, en Konsangvinitetstavle
Af Sverre M. Halbo (anmeldt af Knud Højrup)

Slægten Seidelin i Nørrejylland. En gren af præsteslægten Sadolin
Udarbejdet af Mogens Seidelin (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Mylius Erichsen og Steen Steensen Blicher
{anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Jens Christian Holm - En guldaldermalers skæbne
Af Agnes Guldbrandsen (anmeldt af Lis Bruselius)

»Peder Bøje« - 95 år på en Kattegatø
Af Kirsten Melchjorsen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

»Vejen gaar min tro over Vesterbro«
Af Sigurd Jonassen {anmeldt af Allan Tønnesen)

Beretninger fra det gamle Skovshoved
Af Dorthea Beck Jensen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

En gammel skolemester fortæller. Og Ellen Birkkjær Ullman:Skitser fra mine oplevelser 1902-1983
Af Chr. Refshøj (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)

Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring år 1900
Af Erik Kroman {anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Fasangården - husket af en fasankylling
Af Agnes Schülein (anmeldt af Allan Tønnesen)

Orientering:

DIS - Danmark

Rod i Odense af Lise Lund

Resultatopgørelse og balance 1988

Slægtsforskning - din Danmarkshistorie

Hvem forsker hvad 1988