Jørgen Skjerk, f. 1927, præstesøn, boghandleruddannet, fra 1951 assistent i forsikringsselskab. Siden 1973 udgivet foreløbig 10 publikationer med hidtil utrykte digte af H.C. Andersen.

Bibliografi

H. C. Andersen - en sand Løgn?
Personalhistorisk Tidsskrift 1988:1, side 30-39