Forside

Redaktion: 
Albert Fabritius

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, tysk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 112

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1950, 1.-2. hefte

Artikler:

Breve fra Martinus Rørbye 1835-48
Af mag. art. Jørgen B. Hartmann

Arbejder af Martinus Rørbye omtalte i rejsedagbøgerne 1834-41
Af mag. art. Jørgen B. Hartmann

Udviste W. R. Raasløff unational holdning i 1848?
Af museumsinspektør Arne Hoff

Optegnelser om Familierne Suan og Gram
Ved amtsforvalter Jørgen Swane

Digteren Nicolai Søtoft’s Slægt
Af sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Det Kong Christiern II som Ridder af den gyldne Vliess tilskrevne Vaaben
Af arkivar Poul Bredo Grandjean

Adelige und Standespersonen der nordischen Reiche, insbesondere des dänischen Gesamtstaates in Hamburger Kirchenbüchern
Af Frau Hildegard von Marchtaler

 Forside

Redaktion: 
Albert Fabritius

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, tysk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 124 + 43 sider

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1950, 3.-4. hefte

Artikler:

Detlev Ludvig Rogert
Af kontrolør Sejer Kühle

Baronesse Anna v. Buchholtz’ Breve til J. P. Jacobsen
Ved bibliotekar, cand. mag. Johannes Laurup-Fogl

Bitegn og deres anvendelse i dansk heraldik
Af civilingeniør Henrik Berner

Anetavle for Komponisten P. E. Lange-Müller
Af kontorchef Hans Egede Glahn

Fortegnelse over dansk genealogisk litteratur i året 1949
Af bibliotekar, dr. phil. Albert Fabritius

Nekrolog:

Emil Marquard

Små meddelelser:

Aktsstykker vedrørende en discipels bortvisning fra Aarhus latinskole

Broen

Til artiklen Holck’ske Slægter

Supplement til Studenterfortegnelser

Jørgen Rosenkrantz

Anmeldelser:

Spørgsmål:

Hassing

Til medlemmerne

Samfundets anliggender:

Fortegnelse over medlemmerne

Register
Ved redaktionen

Samfundets regnskab for året 1949