Poul Verner Christiansen, f. 1928, cand. mag. 1954, ansat i gymnasieskolen, pens. 1994 som rektor (Arhus). Har skrevet artikler (i bl.a. Personalhistorisk Tidsskrift) og bøger om historiske emner, bl.a. bøgerne En østjysk landsbys rødder, I (1992) og II (1996) samt Ristrup - en østjysk herregård, 1995 (udg. af Østjysk Hjemstavnsforening). Medlem af denne forenings bestyrelse og redaktør af dens årbog (siden 1996).

Bibliografi

Lavadel og storbønder - to stærkt sammenhængende grupper
Personalhistorisk Tidsskrift 2000:1, s. 25-71