Erik Nørr, f. 1944, dr. phil., arkivar ved Landsarkivet for Sjælland m.m. Har bl.a. udgivet Det højere skolevæsen og kirken. Faget Religion i sidste halvdel af det 19. århundrede, 1979, Præst og Administrator. Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til 1841, 1981, Skolen, præsien og kommunen. Kampen om skolen på landet 1842-1899, 1994, samt Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 (bd. I-IV), 1999.

Bibliografi

Kan man stole på kirkebøgerne?
Personalhistorisk Tdsskrift 2000:1, s. 119-161