Ragna Heyn Olsen, f. 1973, stud.mag.art. i historie. Tidligere udgivelse om dunkirker-fribytternes overgreb på dansk-norske undersåtter omkring år 1600 kan findes i Marinehistorisk Tidsskrift 2/2000, udg. af Orlogsmuseet, Niels M. Probst (red.).

Bibliografi

Fra spansk sørøver til dansk grønlandsfarer
Personalhistorisk Tidsskrift 2000:2, side 162-179