Svend-Erik Christiansen, f. 1959, cand. phil., undervisningsassistent ved Aarhus Universitet. Siden 1985 tilknyttet Brabrand-Årslev lokalhistoriske Samling. Formand for foreningen DIS-Danmark og med til at starte Kildeindtastningsprojektet i 1992. Har bl.a. været redaktionsmedlem/forfatter til temanumrene Scanning - teknik og erfaringer, Århus 1994, og Sogn Herred Amt, Odense 1998.

Bibliografi

Kildeindtastningsprojektet og folketællingen 1801
Personalhistorisk Tidsskrift 2000:2, s. 257-265