Aage Heiken, f. 1921, tidl. professor, fil.dr. Har bl.a. skrevet: Den Kellerske slægtebog, 1991 og Anetavle for Cathrine Keller født Graae (1833-1906), 1997 samt (sammen med Bodil Clausen) Slægten Fohlmann fra Tystrup i Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1, s. 74-91.

Bibliografi

Generalauditør Jens Mathias Hollendahl og slægten Hunderup fra Odense
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1, s. 44-63