Redaktion: 
Paul Hennings

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

 

Navneregister 1926

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
Sideantal: s. 241-351

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1926
8. række, 5. bind, 4. hefte

Artikler:

Familien Walter paa Ringerike
Af Arkivar E.A. Thomle

Vor Frue Kirkes Gravbog
Ved Overretssagfører Holger Malling

Lidt om Slægten Brøndum-Scavenius
Af Postmester C. Klilgaard

Nogle Stambogsoplysninger om Hübbinett’erne ved Holstenske Infanteri-Regiment
Ved Kaptajn H. E. E. Koch

Til familien Walters historie
Af Mag. art. Hans Werner

Adam Lewenhaupt, Adelsvapnen och den svenska Heraldiken
Af Dr. phil. Ernst v. d. Recke

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden

Spørgsmaal og Svar

Rettelser og Tilføjelser

Samfundets Anliggender

Regnskab for Aarene 1923 og 1924

Navneregister