Nedenfor findes en oversigt over periodens numre af Personalhistorisk Tidsskrift.

Ved at klikke på de enkelte forsider nedenfor, åbnes en mere detaljeret beskrivelse af det pågældende nummer.
 

Klik her for at åbne den systematiske indholdsfortegnelse på tværs af årgangene 1880-1990

 

Forside 2010:1

2010:1

forside 2010:2

2010:2

forside 2011:1

2011:1

forside 2011:2

2011:2

 

 

forside 2012:1

2012:1

forside 2012:2

2012:2

forside 2013:1

2013:1

forside 2013:2

2013:2

 

 

forside 2014

2014

forside 2015

2015

forside 2016

2016

forside 2017

2017

 

 

forside

2018

forside

2019

 

Forside 2010:1

Redaktion: 
Michael Dupont (ansv.)
Katharina Zander
Søren Frost
Sanja Storm Tuxen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side: 1-128

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond

Links:

Navneregister 2010 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2010:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

Slægterne Halvegge og Væbner, 1. del
Af W. Bruijnesteijn van Coppenraet

En Saxeslægt i Danmark og Norge
Af Kirstin Nørgaard-Pedersen

Griffenfelds agerhøns – kvindelige politiske aktører i 1600-tallet?
En mikrohistorisk analyse i et patron-klient perspektiv
Af Ronja Hougner Vejdegren

Slægten Wodskou fra Vodskov skole i Hammer sogn
Af Peter Wodskou Christensen

Nyt fra bestyrelsen

#dinhistorie – slægtsforskning i Rundetaarn

www.politietsregisterblade.dk

Anmeldelser

Skånelands Medeltid. Orter & Ätter Del C-D
Af Tor Flensmarck (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere samt navneregister til Københavns Politis sager vedr. indskrevne fruentimmere 1833-1906; Fotografiportrætter fra Københavns Politi af udenlandske og udviste forbrydere, svenske og norske forbrydere samt nihilister fra perioden 1888-1903; Fotografiportrætter fra Københavns Politi af kvindelige forbrydere fra perioden 1894-1896 og 1905-1907
(anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Den afmægtige – en biografi om Christian 7.
Af Ulrik Langen (anmeldt af Stella Borne Mikkelsen)

Danskere i krig 1936-48
Redigeret af Rasmus Mariager (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Mogens Fog – fra modstandshelt til landsforræder. En bibliografi 
Af Morten Møller (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Forside

Redaktion: 
Michael Dupont (ansv.)
Katharina Zander
Michelle Hjortgaard Christiansen
Sanja Storm Tuxen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, svensk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 128 + Register 12 sider

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond

Links:

Navneregister 2011

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2011:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

Thomas Fincke - en förgrundsgestalt i vetenskapens Danmark under renässansen
Af Ulf Ekblad

Frie afrocaribiske kvinders seksuelle relationer og parforhold i Christiansted på St. Croix, Dansk Vestindien ca. 1780-1820
Af Marie Veisegaard Olsen

Arkivaliske spor efter Københavns Politi, Politiretten og Kriminal- og Politiretten - en præsentation af nogle vigtige arkivserier, del 1
Af Jørgen Mikkelsen

Da danskerne rejste fra borgerkrigen. Dansk krigsfangehjælp i Sovjetrusland og Sibirien 1917-20 
Af Bernadette Preben-Hansen

Anne Margrethe Fontain og Fredereik VI - et supplement
Af Hans H. Worsøe

Anmeldelser

Geddes Kvarterskort 1757
Ved Bjørn Westerbeek Dahl, udg. (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Kampen for en far
Af Anne Sofie Hardenberg og Pia Christensen Bang (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Løgumkloster Birks tingbøger 1631-1673
Ved Svend Jacobsen, udg. (anmeldt af Leon Jespersen)

En tid med spånkurve
Af Per-Olof Johansson (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Søren Norby - en handlingens mand på Christian 2.s tid
Af Niels H. Kragh-Nielsen (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Modstandskvinder. Kvinder i den danske modstandsbevægelse fortæller
Af Kathrine Læsøe Engberg (anmeldt af Stella Borne Mikkelsen)

Forsøg til en historisk beretning om vejvæsenet i Danmark
Af C. L. Paulsen (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Slægten von Hagen i Angeln
Af Kjeld Stabeil (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Af FARENS SVÆLG fremblomstrer PRIIS OG LÖN. En beretning om brave redningsmænd og -kvinder
Af Lars Stevnsborg (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Meddelelser

Publikationer og prisliste

Vejledning til forfattere

Register

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 2011

Forside

Redaktion: 
Michael Dupont (ansv.)
Katharina Zander
Søren Fost
Sanja Storm Tuxen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: 129-256

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond

Links: 

Navneregister 2010

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2010:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Slægterne Halvegge og Væbner, 2. del
Af W. Bruijnesteijn van Coppenraet

De udstødte. Gårdmandspar i det amagerhollandske Store Magleby skulle i 1700-tallet opfylde særlige slægtsmæssige krav
Af Birte Hjorth

Anne Margrethe Fontain og Concordia Ehlers. En sag om børnemishandling i København år 1800
Af Hans H. Worsøe

Forbryderhistorier. Om trykte kilder til kriminelles historie ca. 1800-1850
Af Karl Peder Pedersen

Småstykker

Dorothea Frantzdatter Rantzaus bisættelse 1744. Et bidrag til familien Munds historie
Af Gert Hviid

Digitaliseringen af Københavns politis registerblade - et samarbejde mellem arkiv og brugere
Af Lars Peter Jørgensen

Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling 2010

Regnskab 2009

Anmeldelser

Holger Danske. Sabotage og likvidering 1943-45
Af Peter Birkelund (anmeldt af Ditlev Tamm)

Den standhaftige tinsoldat. En biografi om Frederik 6
Af Jens Engberg (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet, Studie i netværket omkring en regional kultur- og driftsform o. 1788-1914
Af Esben Graugaard (anmeldt af Charlotte Lindhardt)

Riddere af Elefantordenen 1559-2009
Af Jørgen Pedersen (anmeldt af Allan Tønnesen)

Malt Herreds Tingbog 1657
Udgivet af Gert Ravn (anmeldt af Knud Prange)

Register

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 2010

 Forside

Redaktion: 
Katharina Zander (ansv.)
Michelle Lykke Hjortgaard
Mads Lykke Hjortgaard
Sanja Storm Tusen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-135

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond

Links:

Navneregister 2011

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2011:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

Mogens Gøye. Strategi i ægteskab blev grundlagt af Danmarks største jordbesidder
Af Christiana Frank

Pesten i København i 1564
Af Anja Nielsen

Med stor fare og besvær. Social dynamik under den anden Carl Gustaf-krig
Af Maria Kargaard

Arkivalske spor efter Københavns Politi, Politiretten og Kriminal- og Politiretten - en præsentation af nogle vigtige arkivserier, del 2
Af Jørgen Mikkelsen

Franz Liszt og de danske pianister. I anledning af Franz Liszts 200-års fødeselsdag 2011
Af Peter E. Nissen

Orientering fra bestyrelsen

Anmeldelser:

Til venstre hånd: Danske kongers elskerinder, 1. udgave. Gyldendal, 2010.
Af Michael Bregnsbro

Danmarks arresthuse. Udgivet af Jurist- Økonomforbundets Forlag, 2010.
Af Peter Garde, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup

Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke. Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Sønderborg 2010.
Af Peter Dragsbo (red.)

Skånelands Medeltid. Orter og Ätter. Del E-F, Monitor Förlaget, Graagården i Vä, S-291 65 Kristianstad, 2010.
Af Tor Flensmarck

Magt og Pragt. Enevælde 1660-1848, Gads Forlag, 2010.
Af Thomas Lyngby, Søren Mentz og Sebastian Olden-Jørgensen

Otto Bache 1839-1927, Rønnebæksholm, Næstved. Randers Kunstmuseum, 2009.
Af Hanne Pedersen

Sønderjyllands Historie, bd. 2. Efter 1815. Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2009.
Af Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen (red.)

Løvendal. Ludvig XV's danske General. Eksperimental Forlag, 2009.
Af Kjeld Stabel

Slægten von Brodorff. De første 500 år i Slesvig-Holsten. Eksperimental Forlag, 2011.
Af Kjeld Stabel

Meddelelser

Publikationer og prisliste

Vejledning til forfattere

Register

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 2011