Nedenfor findes en oversigt over periodens numre af Personalhistorisk Tidsskrift.

Ved at klikke på de enkelte forsider nedenfor, åbnes en mere detaljeret beskrivelse af det pågældende nummer.
 

Klik her for at åbne den systematiske indholdsfortegnelse på tværs af årgangene 1880-1990

 

forside

2000:1

forside

2000:2

forside

2001:1

forside

2001:2

 

 

forside

2002:1

forside

2002:2

forside

2003:1

forside

2003:2

 

 

forside

2004:1

forside

2004:2

forside

2005:1

forside

2005:2

 

 

forside

2006:1

forside

2006:2

forside

2007:1

forside

2007:2

 

 

forside

2008:1

forside

2008:2

forside

2009:1

forside

2009:2

 

 

forside

Redaktion: 
Jørgen Mikkelsen
Nynne Helge
Anne Dorthe Suderbo

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 118

Udgivet med støtte fra:
Kulturministeriet
Undervisningsministeriet
Alfred Good's Fond

 

Links:

Navneregister 2000

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2000:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Griffenfeld igen - et essay
Af Sebastian Olden-Jørgensen 

Rødder i bondemuld
Af Anna Rasmussen

Lavadel og storbønder - to stærkt sammenhængende grupper
Af Poul Verner Christiansen

Kongens svoger og den skæve og halte pige - nogle overvejelser om et handicap
Af Knud Prange

Orientering:

Nyt fra Norden
Af Birgit Flemming Larsen

Orientering

Anmeldelser:

Fynske Årbøger 1998 og 1999
Redaktion Dorrit Andersen (anmeldt af Lise Lund)

Oversøisk udvandring. En kommenteret registrant
Steffen Elmer Jørgensen (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Danskere i Berlin. Fra Brandes til Sonnergaard - en antolgi
Redigeret af Susanne Bernth (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Skånelands Medeltid. Orter och åtter. Del A
Tor Flensmarck (anmeldt af Tommy P. Christensen)

20.000 slægtsnavne i Danmark
Per Billesø (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Politikens bog om skik og brug . Traditioner, overtro og historisk baggrund
Else Marie Kofod (anmeldt af Stella Borne)

Jydske domme og dokumenter 1440-1700
Ved H. Hertzum-Larsen (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Tinget, magten og æren. Studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet
Hans Henrik Appel (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Danmark 1750-1848, belyst ved trykte prædikener
Michael Bregnsbo (anmeldt af Anne Dorthe Suderbo)

En dansk nicheproduktion. Historien om Lactosan-Sanovo Holding A/S
Hans Chr. Johansen og Per Boje (anmeldt af Jan Pedersen)

Kun navnel er tilbage - en biografi om Peter Griffenfeld. + Griffenfeld - 300 år etter. Rapport frå eit seminar i Trondheim 16-17 april 1999
Sebaslian Olden-Jørgensen (anmeldt af Michael Bregnsbo)

Stenfiskeren og Kaperføreren Christian Danielsen i årene før og under Englandskrigene. En Aalsgaardkrønike 1794-1815
Kim D.B. Bengtson og Arvid D. Nielsen Fremmen (anmeldt af John Foss)

Balladen om Marie. En biografi om Marie Krøyer
Tonni Arnold (anmeldt af Stella Bome)

Carl Nielsen - livet og musikken
Karsten Eskildsen (anmeldt af Stella Borne)

K.K. Steincke. Mennesket og politikeren. En biografi
Jacob Christensen (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Førslevdegnens optegnelser. Optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693
Margit Mogensen og Niels W. Bruun (anmeldt af Poul Steen)

En komponistfamilies breve. J.P.E. Hartmann og hans kreds. 1780-1900
Udgivet med indledning og noter af Inger Sørensen (anmeldt af Poul Steen)

Begejstring - Tvivl - Skuffelse. Af løjtnant Storchs privatkorrespondance under krigen i 1864
Glavind, Anders (udg.) (anmeldt af Hans H Worsøe)

Når retsind fører ordet. Mathias Mygind. En sønderjyde i 1. verdenskrig
Jørgen Kreutzmann (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Information:

Udvalg af bøger, årsskrifter m.m. modtaget i 1998/99

Vejledning til manuskriptforfattere

forside

Redaktion: 
Michael Bach (ansv.)
Gitte Bergendorff Høstbo
Christian Larsen
Stella Borne Mikkelsen
Anne Dorthe Suderbo

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 121-256

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond

Links:

Indholdsfortegnelse 2001

Navneregister 2001

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1

Løssalg af personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Fragmenter fra storkøbmand Peter van Hemert
Af Vibeke Andersson Møller

De danske efternavne på -sen - Landbefolkningens reaktioner på navnelovene af 1828 og 1856
Af Ole Degn

Historien bag et gravmæle
Af Poul Erik Jensen

Generalauditør Jens Mathias Hollendahl og slægten Hunderup fra Odense
Af Aage Heiken

Hvor går bøgerne hen? - Bøger i Nordgrønland 1790-1850, hvem ejede dem og hvor blev de af?
Af N. H. Frandsen

Langstedstudier I
Af Villads Villadsen

Danske, norske og nordslesvigske elever i det akademiske gymnasium i Altona 1738-1850
Af Vello Helk

Orientering: 

Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon
Af Sv. Cedergreen Bech 

Anmeldelser

Sogn, Herred, Amt - Slægt & Data. Særnummer 1998
(anmeldt af Arne Jensen Knudby) 

Dansk Forvaltningshistorie I-II. Stat, Forvaltning og Samfund + Stat, Forvaltning og Samfund efter 1950
Ved Ditlev Tamm og Tim Knudsen m.fl. (red.) (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse IV. 3. bind: Private institutioners arkiver
Ved Martin Larsen og Birgit Nüchel Thomsen (red.) (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Danske for- og efternavne. Betydning. Oprindelse. Udbredelse
Af Georg Søndergaard (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning
Af Hans H. Worsøe (anmeldt af Arne Jensen Knudby) 

Årbog 1999 for Svendborg & Omegns Museum
Ved Henrik M. Jansen (red.) (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Mark og menneske. Studier i Danmarks historie 1500-1800. Tilegnet Karl-Erik Frandsen
Ved Claus Bjørn og Benedicte Fonnesbch-Wulff (red.) (anmeldt af Charlotte Lindhardt) 

1760 slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer i Danmark efter 2. Verdenskrig
En oversigt af Peter Kudsk (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

Billige og villige? Fremmedarbejdere i fædrelandet ca. 1800-1970
Af Henrik Zip Sane (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

En enevoldskonges hofholdning. Studier over livet ved Frederik VIs hof 1808-1839
Af Harald Jørgensen (anmeldt af Arne Jensen Knudby) 

Notarius Publicus. Notaren i latinsk middelalder
Af Ole Fenger (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Slægten Roos fra Sønderjylland
Af Per Andersen (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

Den poetiske politiker - Julius Bomholt
Ved Ole Hyltoft (red.) (anmeldt af Lisa Elsbøll) 

Sandheden forældes ikke. Generaldirektør Peter Knutzen og Regeringskrisen 1940-41
Af Ole Knutzen (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Hjertesprog. Erindringer fra grænselandet
Af Marie Meyer (anmeldt af Henrik Stevnsborg)

Brev til mine efterkommere
Af Niels Aage Skov (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Redaktion: 
Jørgen Mikkelsen (ansv.)
Nina Helge
Anne Dorthe Suderbo

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 119-305

Udgivet med støtte fra:
Alfred Goods Fond
Kulturministeriet
Undervisningsministeriet

Links:

Navneregister 2000

Personalhistorisk Tidsskrift 2000:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Kan man stole på kirkebøgerne? - fra det store afskrivningsprojekt i 1890'erne til den elektroniske kirkebog i 2004 
Af Erik Nørr

Fra spansk sørøver til dansk grønlandsfarer - Filip de Voss, en dunkirker-fribytter i Christian IVs tjeneste 1605-06
Af Ragna Heyn Olsen

Om Søren Norby og hans baggrund
Af Niels H. Kragh-Nielsen

Teknologi og verdensudstillinger - oplevet af danske officerer ca. 1870-1900
Af Margit Mogensen

Slægten Kotte på Fyn
Af Bent Østergaard

Kildeindtastningsprojektet og folketællingen 1801
Af Svend-Erik Christiansen

Debat

Ældre kirkebøger på CD-ROM
Af Lene Olsen

Småstykker 

Et elektronisk register til samlingen af familiebreve 
Af Ib Brusendorff

Mimerichs efterkommere 
Af Kaj E. Hansen

Orientering 

Generalforsamling 2000

Resultatopgørelse og balance 1999

Nyt fra Norden

Nyt om Hvem Forsker Hvad

GRD 2001 - Generalogical Research Directory 2001

Et spændende projekt Strays - Omstrejfere - Lejlighedsfund

Anmeldelser

Holländerfamilien im Kirchenkreis Angeln: Taufen und Konfirmationen. Trauungen, Sterbefälle und Schleswig-Holsteinische Anzeigen, mit Namensregister
Af Joachim Memmert (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Svenska kakelugnar
Af Britt, Ingermar og Pontus Tunander (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Circus og gøgl i Odense
Af Anders Enevig (anmeldt af Didier Gautier)

Danmark og de jødiske flygtninge 1933-1940. En bog om flygtninge og menneskeretteheder
Af Lone Rünitz (anmeldt af Margrethe Brock-Nannestad)

Med hjælp fra England. Special Operations Executive og den danske modstandskamp 1940-1945. Bind II: Den væbnede kamp 1943-1945
Af Knud J.V. Jespersen (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Sundbyfolk - syv amagerkanere fortæller
Af Jack Thimm (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Dansksindet politik i Sydslesvig 1945-1998
Af Lars Henningensen, Martin Klatt og Jørgen Kühl. (anmeldt af Lisbeth Ulsøe)

On Tycho's Island. Tycho Brahe and His Assistents 1570-1601
Af John Robert Christianson (anmeldt af Karsten Gabrielsen)

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel
Af Ole Færch (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien
Af Asta Bredsdorff (anmeldt af Margrethe Brock-Nannestad)

Din hengivne Louise. Louise Rasmussens breve til Carl Berling og kronprins/kong Frederik VII 1844-1850
(anmeldt af Maeve Drewsen)

J.P. Mynster. Sjællands Biskop 1834-1854. Kampen for en rummelig kirke. Forholdet til N.F.S. Grundtvig og grundloven
Af Jens Rasmussen (anmeldt af Lisbeth Christoffersen)

Peter S. Petersens erindringer - en kilde til den danske bosaættelse i Dannebrog, Nebraska
Af Karsten Kjer Michaelsen og Birthe Kjer Michaelsen (anmeldt af Birgit Flemming Larsen)

I kamp for flåden. En levnedsskrildring af Kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947
Fortalt af Jørgen H. Barfod. (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen)

Indholdsfortegnelse

Personalhistorisk Tidsskrift, årgang 120, 2000

forside

Redaktion:
Thit Birk Petersen (ansv.)
Cecilie Damkær
Rune Larsen
Birgitte Pantmann
Catrine Faarbæk
Nina Etting Pentz
Henriette Kragh Jacobsen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond
Disponent Ove Mellerups Mindefond
Kulturstyrelsen

Links:

Indholdsfortegnelse 2001

Navneregister 2001

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2001:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

"En sådan kapabel person" - Ingeniøren Hendrick Ruse (1624-1679)
Af Bjørn Westerbeek Dahl 

Landfysikus over Viborg stift, dr.med. Johan Philip Kneyln Rogert og hans slægt
Af Paul G. Ørberg

Navnet, det er stadig Jensen - Om danske navneregler og om skiftende tiders muligheder for at ændre navn
Af Karl Peder Pedersen

"Men Mandens Historie er sælsom" - Træk af Frederik Carl von Warnstedts liv 1750-1772
Af Karen Hjorth  

Landsoldater og nationalrekrutter - To typer udskrevne 1767-1802
Af Karsten Skjold Petersen

Skolereduktionen i 1740 i Sjællands stift
Af Carl E. Jørgensen 

Småstykker:

- om udgivelsen af Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Af Grethe Ilsøe

Studerende fra Danmark-Norge ved Collegium illustre i Tübingen
Af Vello Helk

Danske og norske studerende i Halle 1692-1741 - et supplement
Af Vello Helk

Danske og norske studerende ved universitetet i Halle 1742-1752
Af Vello Helk

Orientering:

Generalforsamling 2001 

Resultatopgørelse og balance 2000 for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 

Nyt fra Norden

Anmeldelser:

Nærsamfundets arkiver
Af Harry Christensen (anmeldt af Hans H. Worsøe) 

En snes præster og to præstegårde
Af Torsten Dam-Jensen (anmeldt af Christian Larsen)

Fædrelandskærlighed og borgerdyd
Af Tine Damsholt (anmeldt af Michael Bregnsbo)

Danmarks Adels Aarbog 1997/1999 - og - Sveriges Ridderskap och Adels Kalender 2001
(anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Skjold Børgesens villa på Østerbrogade
Af Ida Dybdal (anmeldt af Anne Dorthe Suderbo)

SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi
Af Joakim Garff (anmeldt af Ingeborg Thaanum Carlsen) 

Dannebrog på den amerikanske prærie
Af Torben Grøngaard Jeppesen (anmeldt af Birgit Flemming Larsen) 

Højskolekvinden - mor, søster, datter
Af Inger Hartby (anmeldt af Stella Borne Mikkelsen) 

Bjælken, sparren og den halve bjørn
Af Christian Hau (anmeldt af Marianne Johansen) 

Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Af Lars N. Henningsen (anmeldt af Jørgen Mikkelsen) 

Tre røde konger
Af Helge Hjortdal (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Handlingens kvinder
Ved Karen Hjorth og Anette Warring, red. (anmeldt af Stella Borne Mikkelsen) 

Købmændenes tid
Af Viggo Kamp Nielsen (anmeldt af Knud Prange) 

Kerteminde bys historie 1-3
(anmeldt af Charlotte Lindhardt) 

Kaperkaptajn Jens Lind - manden bag myten
Af Boris Koll (anmeldt af Jørgen Mikkelsen) 

Hvem ligger hvor?
Af Hans Larsen og Anders-Peter Mathiasen (anmeldt af Lisa Elsbøll) 

Dronning Margrethe II's forslægt
Af Kristian Lauritsen (anmeldt af Knud Prange) 

Margrete den 1. Nordens dronning
Af Michael Linton (anmeldt af Poul Steen) 

Lyngby-bogen 1999
(anmeldt af Lisa Elsbøll) 

Schalburgkorpset
Af Andreas Monrad Pedersen (anmeldt af Henrik Lundtofte) 

Ätterna Knorring
Af Pontus Möller, Karl Johann Paulsen og Gotthard von Knorring (ahmeldt af Birgit Flemming Larsen) 

Sankt Petri Kopenhagen 1575-2000
(anmeldt af Peter Hertel Rasmussen) 

Kulturhistorisk årsbok för Skåneland 2000
Af Saxo (anmeldt af Tommy P. Christensen) 

Det Kongelige Siamesiske Provinsgendarmeri og dets danske officerer
Af Erik Seidenfaden (anmeldt af Peter Hertel Rasmussen) 

75 años Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires
(anmeldt af Harald Runblom) 

Pioneren Otto Mønsted
Af Jesper Strandskov, Peter Sørensen og Kurt Pedersen (anmeldt af Jan Pedersen) 

Bogen om Ellen og Ferdinand Blom
Af Vilhelm Wedell-Wedellsborg (anmeldt af Poul Steen)