forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 127

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1990:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. Slægten Lime
Af Ejnar C. Larsen

En formue samles og spredes
Af Gregers Hansen

Familieoptegnelser 1643-1771 vedrørende præstesiægterne Harlev-Framlev og Gyberg i Linaa-Dallerup
Af Mogens Seidelin

Dyr- og Bataillemaler Jens Chr. Holm
Af Agnes Guldbrandsen

Orientering:

Medlemstilbud - sidste chance

Forespørgsler fra udlandet

Stambogsstudier

Hjemmeforskning - et supplement

Resultatopgørelse og balance 1989

Hvem Forsker Hvad 1989

SLÆGTEN - nyf tidsskrift

Småstykker:

Thomesen/Thomsen - Bähr/Behr

Anmeldelser:

Kommunearkiver. Ringsted. Registratur
(anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Kommunearkiver. Fuglebjerg.Registratur
(anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Litteratur om Frederiksberg. 4. udgave
(anmeldt af Allan Tønnesen)

Litteraturfortegnelse til de danske hær-afdelingers, samt militære korps’ Institutioners, Skolers, Arkivers og Museers Historie
Af P. I. Liebe og E. Borgstrøm (anmeldt af Jesper Godvin Hansen)

Min slægt. Hvorfor. Hvordan. Hvornår
Af Suno Scharling (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Mit navn er Jensen. En bog om slægtsforskning
Af Knud Prange (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Fogtsdals Kunstleksikon. Bind 1 og 2
Redaktion Peter Michael Hornung og Bjarne Jørnæs (anmeldt af Lis Bruselius)

Danske Trylleeventyr. Udvalgt af Bengt Holbek
Bearbejdet af LisbethJensen (anmeldt af Julie Fryd Johansen)

Tolkning af Trylleeventyr 
Af Bengt Holbek (anmeldt af Julie Fryd Johansen)

For Kongen og Staden
Af Jørgen Hatting (anmeldt af Jesper Godvin Hansen)

Reerslevs sogns historie
Af Oscar Udsholt og Bent Thestrup (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Lærerstand på Langeland. Bidrag tilLangelands lærer- og skolehistorie
Af Tage Heunecke og Jens Mollerup (anmeldt af Ningde Coninck-Smith)

Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens lærerforening 1874—1974.
Af Ove Pedersen (anmeldt af Ningde Coninck-Smith)

Arkivarer skriver Breve. En antologi 1882-1959. Studier og kilder, bd. 6
Ved Hans Kargaard Thomsen (anmeldt af Harald Jørgensen)

Lysestøber-Hørkræmmer-Borgersoldat. En kulturhistorisk skitse afen københavnsk købmandsfamilie i 1800-tallet, Høffding-familien
Af A. E. Larsen (Anmeldt af Lisa Elsbøll)

Blicher-studier
Af Ib Ostenfeld (anmeldt af Kirsten Prange)

Johanne Krebs. Noget må der være, der har ens hjerte
Af Hanne Flor Sørensen (anmeldt af Lis Bruselius)

Jakob Scavenius. En moderne politiker i det gamle Højre
Af Sigurd Rambusch (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Dyrekøbte erfaringer. Overretssagfører Otto Fabricius’ erindringer
Udgivet ved L. B. Fabricius (anmeldt af Carsten Rolfsen)

»Sådan var det på landet i tyverne«. Erindringsserien »Folk fortæller« nr. 1
Af Viggo Klausen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Slægtsminder. Erindringsserien »Folk fortæller« nr. 20
Af Martine Løth (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

En bange mus - en arbejderkvindes erindringer
Af Dagny Jensen (anmeldt af Lisa Elsbøll) .

forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 129-243 + 4 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1990:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Kendte danskeres anetavler XXVII - forfatteren Jens Kruuses anetavle
Af Gregers Hansen

»Med følsom erkjendtligste Hjerte...« En indberetning til ordenskapitlet i 1811
Af Andreas Rude

Jordbjerg-slægten - endnu engang
Af Sigvard Mahler Dam

En studie i navneforskyvninger
Af Henrik C. Finne

Udsnit af politiinspektør Jean Louis Dalgas Mariboes anetavle
Af Gregers Hansen

De statslige arkivers publikationer 1989, en oversigt
Af Grethe Ilsøe

Debat:

Slægt og gravsted - en opfordring
Af F. J. Hvass

Småstykker:

Slekten Berns på 1600-tallet. Et supplement
Af Per Seland

Studerende fra det danske monarki ved artisfakultetet i Padova1553-1721
Af Vello Helk

Dansk-norske og slesvig-holstenske studerende i Oxford
Af Vello Helk

Hans Jensen Nimb 1668-1721
Af Jørgen Wangel

Korrektioner og tilføjelser vedrørende Topsøe-Jensen og Marquard:Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932
Af Chr. Gandil

Forespørgsler fra udlandet

Efterlysning af beboere i Køge ca. 1780-1920
Af Lisbeth Ulsøe

Orientering:

Generalforsamlingen 1990
Af Poul Steen

Nyt fra DIS-Danmark
Af Svend Erik Christensen

Medlemstilbud

Bognyt:

Släkthistorisk Forum, Årgang 9 nr. 1-2/1990
Af Hans H. Worsø

Anmeldelser:

Kommunearkiver Rønne, registratur
(Anmeldt af Agnete Paaschburg)

Kommunearkiver Allinge-Gudhjem,registratur
(Anmeldt af Agnete Paaschburg)

Kommunearkiver Fakse, registratur
<(Anmeldt af Agnete Paaschburg)

Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988
Ved Børge L. Barløse.(anmeldt af Tommy P. Christensen)

Lokal Historie - en håndbog
Af Knud Prange (anmeldt af Nynne Helge)

Slægtsforskerens opslagsbog - et hjælpemiddel for slægtsforskeren
Redigeret af Knud Rygaard (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

»Variera Heraldiska Vapen Mera«
Af Casimir Sparre Lindhe (anmeldt af Sigvard Mahler Dam)

Vildnis og »Grundtvigsplan«. Om finansieringen afmodstandsbevægelsen
Af Jørgen Hæstrup (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Should Auld Acquaintance Be Forgot... Scottish-Danish Relations c. 1450-1707, I-II
Af Thomas Riis (anmeldt af Allan Tønnesen)

Fløjte, obo, klarinet & fagot
Af Dorte Falcon Møller (anmeldt af Poul Steen)

Forbryderbilleder 1867-1870
Af Finn Grandt-Nielsen og John L. Laurberg (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie
Af Knud Gether (anmeldt af Knud Prange)

Anetavler for berømte danske. 1. samling. Digtere og forfattere
Af Carl Langholz (anmeldt af Finn Andersen)

En brevveksling mellem Jeppe Aakjær og Henrik Cavling
Ved Solveig Bjerre.(anmeldt af Kirsten Prange)

Hugo Matthiessens kulturhistorie. Belysninger og baggrunde
Af Anders Linde-Laursen (anmeldt af Tommy P. Christensen)

Skibsreder H. N. Jeppesen fra Dragør - hans slægt oghans skibe
Af Birthe Hjorth (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Jørgen Bukdahl. En europæer i Norden
Af Finn Slumstrup (anmeldt af Kirsten Prange)

Christian 4. Monarken, mennesket og myten
Af Steffen Heiberg (anmeldt af Ole Degn)

Dragør-erindringer
Af Alfred Laur. Schmidt (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Det umuliges kunst. Erindringer fra dansk politik1968-77
Af Poul Nyboe Andersen (anmeldt af Julie Fryd Johansen)

Bølgegang. Fra mine dagbøger 1972-1975
Af Anker Jørgensen (anmeldt af Torben Svendrup)

I smult vande.Fra mine dagbøger 1975-1977
Af Anker Jørgensen (anmeldt af Torben Svendrup)

Brændingen. Fra mine dagbøger 1978-1982
Af Anker Jørgensen (anmeldt af Torben Svendrup)

Erindringsserien »Folk fortæller«
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: s. 145-266

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1991:2

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner (Kendte danskeres anetavler XXVIII)
Af Gregers Hansen

Omkring slægten Andersen fra Lindholm
Af L. B. Fabricius

Christian 4 som make och far
Af Nils Fredrik Beerståhl og Leif Hammar

De statslige arkivers publikationer 1990, en oversigt
Af Grethe Ilsøe

Småstykker:

Kgl. gartner Lars Rude - et supplement til kontreadmiral T. V. Gardesanetavle (Persh. T. 1987, s. 25ff., nr. 52)
Af H.F. Garde

Anna Johansdatter Foss (Persh. T. 1990, s. 213)
Af Jørgen Wangel

Anna Jensdatter Schyttes rette ægtemand - en kommentar til skoleholder Niels Jacob Siettings og møller Peder Siettings 32 aner (Persh. T. 1991, s. 15ff., nr. 54-55)
Af Holger Hertzum-Larsen

Forespørgsler fra udlande

Orientering:

Generalforsamlingen 1991
Af Poul Steen

Anmeldelser:

Kjærgaard Birks Tingbøger
(anmeldt af Margit Mogensen)

Vester Horne Herreds Tingbøger
(anmeldt af Margit Mogensen)

SkastKjærgaard Birks Tingbøger
(anmeldt af Margit Mogensen)

Vester Horne Herreds Tingbøger
(anmeldt af Margit Mogensen)

SkastHerreds Tingbøge
(anmeldt af Margit Mogensen)

Registraturer over kommunearkiver fra Landsarkivet for Sjælland:Kalundborg 1985, etc.
(anmeldt af N. H. Frandsen)

Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim
Af Harald Nissen og Monica Aase (anmeldt af Knud Prange)

Sølv og Salte. Fotografi og forskning
Red. af Tove Hansen (anmeldt af Poul Steen)

Forstå dit ophav og bliv fri
Af Kirsten Sørrig og Oluf Martensen-Larsen (anmeldt af Poul Steen)

Slægter - Skjolde - Steder - Festskrift til Knud Prange 6. juni 1990
Red.Tommy P. Christensen, Jens Villiam Jensen, Vagn Skovgaard-Petersen og Allan Tønnesen (anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Tamdrup. Kirke og gård
Redigeret af Ole Schiørring (anmeldt af Poul Steen)

Søllerødbogen 1990
(anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Dansk Veterinærhistorisk Årbog, bd. 34, 1990
(anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Matrikel der Schleswigschen Studenten 1517-1864
Af Thomas Otto Achelis. Nachträge und Berichtigungen von Vello Helk (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Søfolk fra Dragør under 2. verdenskrig
Af Svend Jans (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Krybskytter i Danmark
Af Jesper Laursen (anmeldt af Sv Cedergreen Bech)

Skytte Lars, en krybskyttes erindringer 1874-1930
Af Lars Chr. Nielsen (anmeldt af Sv Cedergreen Bech)

Krybskytteliv, Adolfjensen Pioners erindringer
(anmeldt af Sv Cedergreen Bech)

Lærdom og kunst. Tre Århus-karakteristikker.J. K. Larsen, Jens Ølsgaard, Elias Ølsgaard
Af Annegrete og Vagn Dybdahl (anmeldt af Kirsten Prange)

Den skæve rekrut fra Aalborg (1871-72)
Af Ruth Schmidt (anmeldt af Sv Cedergreen Bech)

Als Goethe nach Uetersen schrieb. Das Leben den Conventualin Agusta Louise Gräfin zu Stolberg-Stolberg
Af Elsa Plath-Langheinrich (anmeldt af Bert Lewandowski)

Oldemor Erna. En beretning om en pioner og hendes tid
Af Pia Sigmund (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)

En General og hans Samtid - General Erik With mellem Stauning og kaos
Af Ole A. Hedegaard (anmeldt af Jesper Gram-Andersen)

Admiralen. Andreas de Richelieu
Af Tage Kaarsted (anmeldt af Poul Steen)

Syv år blandt krigsfanger, erindringer 1942-48
Af Chr. Christiansen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Erindringer
Af Thorkil Kristensen (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Navneregister

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1991
Ved Poul Steen

forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 139

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1991:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe.II. Slægten Krabbe
Af Ejnar C. Larsen

Skoleholder Niels Jacob Siettings og møller Peder Siettings 32 aner
Af Gregers Hansen

”Vor flittige Modellerer“ - F. L. Zuschlag (1759-1808)
Af H. F. Garde

Hr. Jacob Bunisøns syv børnfra Skivholme præstegård og deres forslægt
Af Villads Villadsen og Helle Villesen

Frigårdene Hundevad, Gymoes og Kragelundi Haderslev herred, 1507-1710 - ejerforholdene set i ny belysning
Af Bodil Clausen

Slægten Ronander
Af P. Hampton Frosell

Småstykker:

Søren Bølle
Af' Gregers Hansen

Gert Madsen Brøndsted - en oplysning og en berigtigelse
Af Gert Hviid

En tilføjelse til Peter Fabers anetavle
Af Anna Marie Lebech Sørensen

Om familien Johansen (Klabowsky, Clabasch)
Af' Vello Helk

Orientering

Fortegnelse over publicerede folketællinger

Komiteen til uddeling af Christian Paulsen-prisen

Ny arkivlov - men med hvilket indhold?

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)

The 20th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences

Resultatopgørelse og balance 1990

Love for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Medlemstilbuddet på vej - Register til Kraks Blå Bog

Bognyt: Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1990

Anmeldelser:

Kanceliets Brevbøger 1647
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Indbyggerne i Mjolden sogn 1840, etc.
Af Jens H. Nielsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Små private personarkiver i Riksarkivets 4. afd.
(anmeldt af Tommy P Christensen)

Kampen om danskheden. Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund i Amerika
Af Henrik Bredmose Simonsen (anmeldt af Steen Skovgaard Andersen)

Socialdemokratiets århundrede - 9. kreds
(anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Borgersind i vor tid. Borgervennen af 1788, 1963-1988
Af Eskild Friehling (anmeldt af Hans Kargård Thomsen)

Danske Skovfolk
Af Svend Balslev (anmeldt af Ebbe Kornerup)

Prästmän på Åland mider 500 år
Af Bjarne Henriksson (anmeldt af Flemming Aa. Winther)

Drejø, »øen midt i verden«
Af Otto Jonasen (anmeldt af Allan Tønnesen)

Slægten Groth
Af Ketty Lykke Jensen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Hellebæk Klædefabrik 1870-1990
Af Jesper Godvin Hansen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Bryggeren. J. C. Jacobsen på Carlsberg
Af Kristof Glamann (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Ove Rode - en politiker ved vejs ende
Af Tage Kaarsted (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Franciska Clausen i to bd.
Af Finn Terman Frederiksen (anmeldt af Lis Bruselius)

Tre hefter tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk
Af H. G. Andersen (anmeldt af Kirsten Prange)

Jeg har levet og elsket. Erindringer
Af Rigmor Thor (anmeldt af Ning de Coninck- Smith)

Drengesind og Lærerluner. Skoleliv i København i 20'erne
Af Gregers Frerslev (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)

forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: s. 1-132

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Tipsmidlerne
Alfred Goods Fond.

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1992:1

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Rantzau-Ascheberg og Mingotti operaen. Hvorfor forlod Schack Carl Rantzau landet i 1756?
Af Johannes Mulvad

Om Mette Marie Brown, født Sørensens herkomst
Af Georg Albeck

Et livsløb - og dets auspicier
Af Poul Verner Christiansen

Niels Jensen Winthers selvbiografi i Kristrup-Hornbæk sognes kirkebog1666
(Appendix til P. V. Christiansens artikel)

Orientering:

Hvem Forsker Hvad 1991

Resultatopgørelse og balance 1991

Den nye Arkivlov

Anmeldelser:

Kancelliets Brevbøger 1648
(anmeldt af Tommy P. Christensen)

For videnskab og kunst
Af Tage Kaarsted (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Reerslev Kirkebog 1736-1856
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Folketællingen 1787, 1801 og 1845. Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred,Københavns Amt
(anmeldt af Lisa Elsbøll)

Kommunearkiver Rønne, registratur
anmeldt af Agnete Paaschburg)

Kommunearkiver Allinge-Gudhjem,registratur
(anmeldt af Agnete Paaschburg)

Kommunearkiver Fakse, registratur
(anmeldt af Agnete Paaschburg)

Kommunearkiver Tornved, registratur
(anmeldt af Agnete Paaschburg)

Kommunearkiver Sakskøbing, registratur
(anmeldt af Agnete Paaschburg)

Gotisk skrift - Læsebog for begyndere og lidt øvede
Af Henning Jensen (anmeldt af Anton Blaabjerg)

Nøgle til 808 skandinaviske skjoldholdere
Af Ole Rostock (anmeldt af Sigvard MahlerDam)

Det diplomatiske Fag
Af Klaus Kjølsen (Lars N. Henningsen)

Presse og Historie. Festskrift til Niels Thomsen
(anmeldt af Poul Steen)

Lunds stifts Herdaminne från reformation til nyaste tid
(anmeldt af Vello Helk)

Biographisches Lexikon fur Schleswig-Holstein und Lübeck. Bd. 4-9
(anmeldt af Sv.Cedergreen Bech)

Slægten Tryde 1990
Af Torben Tryde (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup
Af Holger Hertzum-Larsen (anmeldt af Ole Degn)

Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trøjel
Af Berna og Jørgen Møller-Holst (anmeldt af Anton Blaabjerg)

Mulvad-slægten
Af Viggo Mulvad (anmeldt af Anton Blaabjerg)

En kærlighedshistorie
Af Hanne Engberg (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)

Far, folk og fisk
Af Jørgen Hæstrup (anmeldt af Jørgen Mikkelsen)