forside

Årgang:
93. årgang
16. række 1. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: I-XI og 1-106

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1973:1

Artikler:

Breve fra H. C. Knudsen, St. Croix, til J. G. Adler
Af kontorchef H. F. Garde

Den dansk-norske slægt Rosted
Af ekspeditionssekretær Finn H. Biædel:

Fortegnelse over almindelig biografi og stater 1948-1972, med tillæg: Skolejubilæumsskrifter 1948-1972
Af arkivar Hans H. Worsøe

Nekrolog:

Niels Friis (1904-1973)
Ved Sven Houmøller

Orientering:

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1972

Spørgsmål fra medlemmerne:

Siegumfeldt og Gøtsche. Rosenqvist

Anmeldelser:

Dansk historisk årsbibliografi 1967. Introduktion til historie. Faglitteratur
Af Bente Pedersen (anmeldt af Harry Christensen)

Methodological problems of a family reconstitution study
Af Poul Thestrup (anmeldt af K. Albertsen)

Att byta samhällsklass
Af Sten Carlsson (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Befolkningsudviklingen på Fur 1801-1834
Af Benny Brinch (anmeldt af K. Albertsen)

Västsvensk genealogi och personhistoria
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Familienarchive in öffentlichem und privatem Besitz
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Fyns stifts kirkebøger
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Rasmus Pedersen Thestrups stambog
Ved Helge Søgaard (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Festskrift til Povl Bagge
(anmeldt af Paul G. Ørberg)

Den seidelinske slægtsbog III
Af Mogens Seidelin (anmeldt af Albert Fabritius)

Jyden han æ stærk aa sej
Af Kai Holm (anmeldt af Finn H. Blædel)

Familien Hornhaver i Frederiksværk 1756-1830
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Niels og Sidse og deres efterslægt
Af Chr. Weinreich (Hans H. Worsøe)

Viggo Starcke: Triumf eller fiasko?
(anmeldt af Finn H. Blædel)

Støv skal du blive. På spor af Niels Steensen
Af Karl Bjarnhof (anmeldt af Vello Helk)

Romance for valdhorn
Af Ole Wivel (anmeldt af Henning Paulsen)

Fra Povl Pop til Poul Pagh
Af Svend B. Olesen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Register:

Fortegnelse over medlemmer af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Restbeholdning af ældre hæfter af Personalhistorisk Tidsskrift

forside

Årgang:
93. årgang
16. række 1. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 109-204

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1973:2

Artikler:

Slægternes uddøen. Et matematisk-statistisk problem
Af Overlæge K. Albertsen

De ældste led af slægten Danholm
Af Overlærer Erling Petersen

Laurentius Quenslovius. En svensk student som dansk og norsk huslærer i begyndelsen af 1600-tallet
Af Overarkivar, dr. phil. Vello Helk

Dansk genealogisk litteratur i Det kongelige Bibliotek. En opfordring

Genealogiska föreningen, Riksförening for släktforskning fylder 40 år
Af Arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe

Små meddelelser:

Rettelser og tilføjelser til Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skoleholdere
Ved Gregers Hansen

Lejlighedsfund om danske i udlandet
Ved S. Otto Brenner

Vedrørende slægten Rosted
Ved Finn H. Blædel

Orientering:

Foreningsnyt, tidsskriftnyt og nyt fra arkiverne

Anmeldelser:

Handbuch der Genealogie
Af Eckart Henning og Wolfgang Ribbe (anmeldt af K. Albertsen)

Hvem forsker hva i norsk genealogi?
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Nyt slægtshistorisk blad: Meddelelser fra slægtshistorisk forening i Århus
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Oversigt over udskrivnings arkivalier 1700-1788 i Landsarkivet for Nørrejylland.De nørrejyske købstæders og landsognes lægdbetegnelser 1789-1970
(anmeldt af Ole Degn)

Identification af anonyme våbenskjolde
Af Sven Tito Achen (anmeldt af Sv. Fritz)

De danske ministerier. Et hundrede politisk-historiske biografier
Af SvendThorsen (anmeldt af Niels Petersen)

Teologisk Stat - Kirkelig Håndbog 1972
(anmeldt af Henning Heilesen)

Christian 2.s fald
Af Mikael Venge (anmeldt af Harry Christensen)

Afsked med en fortid
Af Peter Christiansen (anmeldt af Finn H. Blædel)

Vor baggrund I-II
Af Otto og Valdemar Jonasen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Mindets lyse spil
Af Holger Munk (anmeldt af Paul G. Ørberg)

Register:

Register
Ved Chr. A. luul

forside

Årgang:
94. årgang
16. række 2. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 113-232

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1974:2

Artikler:

Slægtsforskning i dag. Bemærkninger fra en arkivars synsvinkel
Af leitender Staatsarchiv Direktor Dr. Franz-Josef Heyen

Lautrupslægten til Estrup
Af cand. jur. Carsten Teilman Hald

Kendte danskeres anetavler II: Niels Neergaard og hans 32 aner
Af redaktør Henning Jensen, DJfb.

Nogle optegnelser i en salmebog af Caspar Claudius Rosenhoff
Af Sognepræst Urban Schrøder

Landmålere - en opfordring
Af arkivar, landinspektør Svend Balslev

Slægternes uddøen - en supplerende oplysning
Af overlæge K. Albertsen

Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing F
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Tillæg til fortegnelse over slægtslitteratur 1948-1972 med supplement til fortegnelse over almindelig biografi og stater
Af arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe:

Små meddelelser:

Fortegnelse over Landsarkivet for Sjællands samling af kirkebøger forfeltpræster og lignende

Tilføjelser og rettelser til H. Hjort-Nielsen: Danske prokuratorer, samme: Danske sagførere og A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examinati juris
Ved Finn H. Blædel

Anne Gregersdatter, en bryggerdatter i den lærde Foss-familie
Ved Gregers Hansen

Orientering:

Kgl. ordenshistoriograf dr. phil. Albert Fabritius udnævnt til Kgl. ordenshistoriograf

Dr. phil. Albert Fabritius udnævnt til æresmedlem

Ny slægtshistorisk forening oprettet i trekantsområdet. Afholdelse af møder i provinsen

Hvem forsker Hvad 1974

Forskelligt

Anmeldelser:

Københavnske kirkebøger I og II. Foreløbige arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Sjælland m. m.
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Nordslesvigske præstearkiver I. Foreløbige arkivregistranter
Udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Skyggen fra Syd. Erindringer
Af Henning Hasle (anmeldt af Finn H. Blædel)

Jeg vidste uden at vide. Erindringer
Af Olaf Ussing (anmeldt af Finn H. Blædel)

Identifying people of the past
Af E. A. Wrigley (udg.) (anmeldt af K. Albertsen)

Frem mod nye tider
Af Ole Bjørn Kraft (anmeldt af Finn H. Blædel)

Syv år for VKR
Af Erik Ninn-Hansen (anmeldt af Finn H. Blædel)

Sonneslægten fra Hoglebjerggaard
Af Johan Sonne Lindblom (anmeldt af Henning Heilesen)

Supplement til Den Yngre Slægt Pontoppidan udg. af Axel Pontoppidan 1931
Af Elsa Pontoppidan (anmeldt af Hans Konow)

Nordelbische Pastorenfamilien und ihre Nachkommen.Lebensbilder aus der Valentinerschen Ahnentafeln
Af Erich Leverkus (anmeldt af Olav Christensen)

Dømmer ikke
Af Huno von Holstein (anmeldt af Finn H. Blædel)

Duo. Clara og Louis Hammerichs erindringer
Af Louis L. Hammerich (anmeldt af Finn H. Blædel)

Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og hendes efterkommere
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Register:

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1974
Ved adjunkt, cand. mag. Christian A. Iuul

forside

Årgang:
94. årgang
16. række 2. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: 1-112

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1974:1

Artikler:

Fortegnelse over slægtslitteratur 1948-1972
Af arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe

En bryggerfamilie på Nørregade
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen:

D. G. Monrad og hans 32 aner
Af Kaj Monrad og eksp.sekr. Finn H. Biædel

Små meddelelser:

Johanne Ludovica Werløs og hendes slægt
Ved Gregers Hansen

Rasmus Nellemann: I. Rasmus Nellemanns signet. II. Rasmus Nellemannsom supplikant
Ved Leo Wad

Orientering:

Orientering fra bestyrelsen

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1973

Anmeldelser:

Dansk historisk årsbibliografi 1968
Af Bente Pedersen (anmeldt af Harry Christensen)

Magistratsarkiver indtil 1868 i Landsarkivet for Fyn
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Duo
Af Louis L. Hammerich (anmeldt af Finn H. Blædel)

forside

Årgang:
95. årgang
16. række 3. bind 1. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: 1-92

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1975:1

Artikler:

Biografier af forstanderne, fra 1958 rektorerne ved Danmarks seminarier og Lærerhøjskolen
Af lektor Viggo Glud Konradsen

En nordslesvigsk slægt: Bruun
Af socialinspektør Olav Christensen

Rebslager i Hamburg Matthias Kolthoff's agnatiske descendens i Danmark
Af ekspeditionssekretær Finn H. Blædel

En slekt Voigt fra Holsten I
Af advokat Per v. Hirsch

Slægtsregisteret
Af ingeniør J. P. Jacobsen

Danmarks pædagogiske Bibliotek
Af stud. mag. Poul Steen

Små meddelelser:

Samfundets generalforsamling.

Slægtsforskernes eget personkartotek
Ved J. Nybo Rasmussen.

Familien Brochmann
Ved Karen Mette og Edvard Andersen

Slægten Rosted
Ved Finn H. Blædel

Debatoplæg:

Navnelovgivningen og slægtsforskerne

Orientering:

Nyt fra arkiverne

Ny udgave af Dansk biografisk Leksikon

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1974

Anmeldelser:

Danske opslagsværker
Red. Axel Andersen (anmeldt af Harry Christensen)

Erindring og udforskning
Af Gunnar Sandfeld (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Lokalhistorisk vejviser
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Danske adelsvåben. En heraldisk nøgle
Af Sven Tito Achen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Kraks Blå Bog 1974
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Borgerskaber i Åbenrå 1686-1867
Af Morten Kamphovener (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1948-1973
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Fortegnelse over slægtsbøgerudgivet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia i årene 1950-1972
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Kjæden laa i Mulm begravet
Af Sven Houmøller (anmeldt af Jørgen Tvevad)

Lidt om riddere, væbnere og advokater omkring Østersøen
Af Victor Brockdorff (anmeldt af Hans H. Worsøe)

En trillebør på fattigdommens alter
Af Mette Fastrup (anmeldt af Hans H. Worsøe.)

Slægten Le Sage de Fontenay i Danmark
Ved Madeleine de Fontenay i samarbejde med Rudolph Bertouch (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg. Første del: Oldenburg
Af Marie Oldenburg (anmeldt af Torben Glahn)