Redaktion: 
Albert Fabritius

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

Navneregister 1949

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
Sideantal: 218 sider

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1949
12. række, 4. bind

Artikler:

Georg Emil Betzonich („Landsoldatens Forfatter“)
Af administrator Johs. Krøier

Nogle Smaabemærkninger om Navneskik, særlig Svensk
Af Arkivar i Rigsarkivet P. B. Grandjean

Johan Holmers Kalenderoptegnelser
Ved dr. phil. Thomas Otto Achelis, Rendsburg (sluttet)

Bidrag til D. G. Monrads Levned II
Af overarkivar i Rigsarkivet, dr. theol. Bjørn Kornerup

D. G. Monrad og Teatret
Af teaterhistoriker Robert Neiiendam

Fra maleren Martinus Rørbyes vandreår. Meddelt på grundlag af rejsedagbøger og breve
Ved mag. art. Jørgen B. Hartmann

Søren Kierkegaards Udseende
Af landsretssagfører K. Bruun Andersen

Studenterfortegnelser
Ved grosserer H. Friis-Petersen

Litteraten Peder Ludvig Møller og hans Slægt
Ved postmester C. Klitgaard

Slægten Canariis
Af cand. mag. Henning Heilesen

Slægtstavle over den danske Linie af Slægten Eylardi
Ved trafikbestyrer R. Haarløv

To samtidige Jørgen Rosenkrantz-biografier
Af bibliotekar, cand. mag. Svend Gissel

Fortegnelse over dansk genealogisk litteratur i året 1948
Ved bibliotekar, dr. phil. Albert Fabritius

Anmeldelser

Ribe Katedralskoles Historie. Studier over 800 Aars dansk Skolehistorie. I (1145-1660)
Af Bjørn Kornerup (anmeldt af R. Paulli

Oslo 1947
Af Hans Midsøe, Petter Dass (anmeldt af Bjørn Kornerup)

Omkring Johanne Luise Heiberg
Af Just Rahbek (anmeldt af H. Topsøe-Jensen

Tekst til Portræt
Af Franz v. Jensen (anmeldt af Bjørn Kornerup)

Under Præstegaardens Tag. En Mand og hans Slægt
Af L. J. Koch (anmeldt af Bjørn Kornerup

Oskar Siesbye og hans Breve. Fra Madvigs og hans Efterfølgeres Tid
Af E. Spang-Hansen (anmeldt af Bjørn Kornerup)

Grundtvig-Litteratur
Samlet og anmeldt af Bjørn Kornerup

Kierkegaardstudiet i Norden
Af Aage Kabell (anmeldt af Bjørn Kornerup)

Den lille Portrætkunst siden 1750
Red. ved Louis E. Grandjean og Albert Fabritius (anmeldt af T. Vogel-Jørgensen)

Den danske Lægestand. 12. udgave
Ved redaktionssekretær Jesper Engelstoft (anmeldt af Albert Fabritius)

Afhandlinger til dansk Bog- og Bibliotekshistorie
Af Carl S. Petersen (anmeldt af Albert Fabritius)

Bogen om Luis Bramsens Efterkommere. En Familieoversigt gennem mere end 100 Aar
Samlet og udgivet af Bo Bramsen (anmeldt af Albert Fabritius)

Henrik og Gunnar Fangel Christensens Anetavle
Af Olav Christensen (anmeldt af Albert Fabritius)

Familien Friis fra Ribe gennem 400 Aar
Af H. Friis-Petersen (anmeldt af Albert Fabritius)

Glahn-Samfundet. IV. Bind. 4. Hæfte
Ved Hans Egede Glahn (anmeldt af Albert Fabritius)

Smaa Meddelelser

Fredericia-Slægten Armands Tilhold i La Motte Chalençon.. 189
Johan Herman Wessel.......................................................................... 192
Frederikke Louise Krøys...................................................................... 193
Domprovst Gudes Fornavne 

Spørgsmaal og svar

Spørgsmål: Broch................................................................................... 198
Svar: Malling - Sommerschild

Meddelelser til medlemmerne

 

Samfundets anliggender

 

Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie

 

Register