Redaktion: 
H. Hjorth-Nielsen

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

 

Navneregister 1935

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
Sideantal: s. 169-321

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1935
10. række, 2. bind, 3.-4. hefte

Artikler:

Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmesté Slægt
Af A. M. S. Myrhøj

Bidrag til Henrik Nicolai Clausen’s Livshistorie
Af Skat Arildsen

Af et Helsingørsk Handelshus' Historie. (Godepius og Fenwick)
Af Hakon Müller

Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848—50 og 1864
Af Hector Boeck

Breve fra Komponisten Edouard du Puy
Ved Jan Neiiendam

Nogle spredte Sehesteder
Ved Th. Hauch-Fausbøll

Smaa Meddelelser

Et lille Bidrag til Søfareren Vitus Berings Biografi
Af Th. Hauch-Fausbøll

Et Kirkebogsfund

Lidt mere om Slægten Kynemundt
Af E. Juel Hansen

Heraldiske Nyskapninger?
em>Af Jens Bul

von Müllen
Af Th. Hauch-Fausbøll

Weider
Af Orvar J. A. Thuresson

En hidtil ukendt jysk Væbnerslægt
Af Hans H. Fussing

Anmeldelser

Drammensfamilien Smith
Af A. Juel (anmeldt af C. Klitgaard)

Personalhistorisk Tidsskrift 1934
Ved Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie (anmeldt af Bjørn Kornerup)

Spørgsmaal

Gløersen — Østrup — Haxthausen — Suenson — Strambou — Holm
Af Jørgen Gløersen

Leuthaiiser — Leuthauser
Af Per von Hirsch

Samfundets Anliggender

Nyindmeldte

Medlemsfortegnelse

Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie (1. December 1935)

Register

Navneregister 1935
Af Albert Fabritius

Indholdsfortegnelse 1935