forside

Redaktion: 
Ronja Hougner Vejdegren (ansv. redaktør)
Tommy P. Christensen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

  

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side:1-231

 

Links:

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift 2021

 

 

2021-udgaven af Personalhistorisk Tidsskrift indeholder artikler om Rigsarkivets og det tidligere Gehejmearkivs forhold på Slotsholmen lige siden 1721. Der er en artikler om runepionerer, om den første dansker i Japan og Taiwan, om en islandsk pige fra 1800-tallet, om brugen af Kraks Blå bog og dens brug samt om herredsfogedslægten Ged gennem 8 generationer. Se nærmere detaljer nedenfor.

Desuden indeholder årbogen anmeldelser af en snes bøger af større betydning for slægts- og personalhistorie samt topografi.

Indhold:

Forord

Indledning

Artikler

Rigsarkivet på Slotsholmen – et tilbageblik.
Af Jørgen Mikkelsen

Aktstykker til Gehejmearkivets tidligste historie på Slotsholmen.
Af Ronny Andersen og Michael Dupont

“og Malingen er slet” – Historien om runepioneren P. G. Thorsen.
Af John V. Jensen

Maerten Wesselingh – Den første dansker i Japan og Taiwan.
Af Mathias Istrup Karlsmose

Herredsfogedslægten Ged.
Af Ole Færch

Pigen fra øen ved verdens ende – Sigrídur Kristín Jónsdottírs saga.
Af Hedvig Gerner Nielsen

Sådan bruges Blå Bog.
Af John T. Lauridsen

Anmeldelser

Per Andersen: Slægtens myter – Fakta og fiktion.
(Bodil Heiede)

Kathrine Tobiasen: Håndskrifter for slægtsforskere.
(Torben Albret Kristensen)

Gry Jensen: Kvinde Kend Din Historie – Spejl dig i fortiden.
(Thit Birk Petersen)

Peter Fransen, Jørgen Mikkelsen og Leif Hansen Nielsen (red.): Over Grænser – Festskrift til Hans Schultz Hansen.
(Steen Andersen)

Anders Ravn Sørensen: Danmark som søfartsnation. Fortællinger, interesser og identitet gennem 250 år.
(Torben Albret Kristensen)

Niels Peter Stilling: Danmarks herregårde. Slesvig og Holsten.
(Tommy P. Christensen)

Jens Rasmussen: Præstegården i lokalsamfundet. Dagligliv og kulturarv.
(Tommy P. Christensen)

Hans Henrik Appel: Barrison Feberen. Historien om Sisters Barrison – det dansk-amerikanske popfænomen ...
(Torben Albret Kristensen)

Simon Jacobsen & Bente Jensen: Sommerliv ved Vestkysten.
Aalborgensiske landliggere fra Blokhus til Løkken 1900–1945.

(Lisa Elsbøll)

Per Andersson: Sveriges Kungasläkt – Ättlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa. Band 1–4.
(Tommy P. Christensen)

Kurt L. Frederiksen: Holger Drachmann. Vi vil fred her til lands.
(Stella Borne Mikkelsen)

Marianne Abrahamsen: Tuxens breve – mellem kunst og kærlighed.
(Rasmus Kjærboe)

Karl Peder Pedersen: Poul og kærligheden: En kontrærseksuels bekendelser.
(Peter Edelberg)

Poul Smidt: Fredy. Klemt kronprins – glemt konge. En politisk fortælling.
(Lisa Elsbøll)

René Flamsholt Christensen: Peter Ludvig Panum – Det moderne gennembrud i dansk medicin.
(Jørgen Mikkelsen)

Hans Christian Brodersen: I Ildlinjen. H.C. Brodersens Krigsdagbog 1914-1919.
(Peter Hertel Rasmussen)

Martin Schwarz Lausten: Biskoppen og jødeforfølgelserne.
Hans Fuglsang-Damgaards kamp mod antisemitismen i 1930’erne og 1940’erne.

(Per Seesko)

Inger Lauridsen: Agnes Smidt. Sønderjyde, kvinde og kunstner.
(Hanne Abildgaard)

Bo Lidegaard: Uden mandat – En biografi om Henrik Kauffmann.
(Peter Hertel Rasmussen)

Frank Jensen: Min far var spion.
(Henrik Stevnsborg)

Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Årsregnskab 2020

Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2022

 

Register

 

forside

Redaktion: 
Ronja Hougner Vejdegren (ansv. redaktør)
Tommy P. Christensen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

  

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side:1-231

 

Links:

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift 2020

 

 

I 2020-udgaven af Personalhistorisk Tidsskrift markeres 100-året for Genforeningen i artikler, der belyser perioden i forskellige perspektiver.
Derudover findes en mangfoldighed af øvrige artikler af personalhistorisk karakter, der f.eks. har fokus på DNA-forskning.
Anmeldersektionen vil igen i år indeholde inspirerende nyt om, hvad der er udkommet af værker, der kunne være spændende for den historisk interesserede læser.

Indhold:

Forord

Indledning

Temaartikler:

Tredive amtmænd og fyrre borgmestre / Hof- og Statskalenderens personoplysninger som afspejling af statspolitiske forandringer 1848-1920
Af Erik Nørr

De valgte dansk statsborgerskab / Studier i Indenrigsministeriets optantsager i Rigsarkivet
Af Jørgen Mikkelsen

Øvrige artikler

Jensine Marie Jensens faderskabssag fra 1878 – og DNA
Af Michael Dupont

En nordisk släkthistoria
Af Emmy Atterving

Forbindelsen mellem slægterne Lund og Bruun — og et eksempel på fadderanalyse
Af Adam Lindgreen

Biskop Beldenaks gyldne alter i Nørholm kirke
Af Ole Færch

To uægte grene i Halvegge-slægten
Af Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet

De nyeste tolv årgange af Kraks Blå Bog
Af Erik Nørr

Anmeldelser

Michael Dupont: DNA og slægtsforskning for begyndere.
(Anders Mørup-Petersen)

Per Andersen: Find din familie. Slægtens gåder i 1900-tallet.
(Torben Albret Kristensen)

Kathrine Tobiasen: Slægtshistoriske temaer. Redigeret af Kathrine Tobiasen med bidrag af Inger Buchard.
(Anton Blaabjerg)

Morten Kjær & Helle Voigt: En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov.
(Tommy P. Christensen)

Luca Bianchedi: Lægekunst i renæssancen. Fortalt og forklaret.
(Charlotte Lindhardt og Christian Lindhardt)

Kirkehistoriske Samlinger 2019.
(Per Seesko)

Peder Dam: Kortlægningen af Danmark – op til midten af 1800-tallet.
(Torben Albret Kristensen)

Jesper Jørgensen (red.): Gjorslev - en bispeborg på Stevns.
(Tommy P. Christensen)

Kirsten Lindberg: Nota Bene – Præsten skrev. Tildragelser i Magleby Sogn før 1812.
(Torben Albret Kristensen)

Morten Lander Andersen: På tur i Tordenskiolds København.
(Lisa Elsbøll)

Benjamin Asmussen: Kinafarerne - Mellem Kejserens Kina og Kongens København.
(Torben Albret Kristensen)

René Karpantschof: De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920,
(Karl Peder Pedersen)

Peter Hertel Rasmussen: Den danske Tysklandsbrigade 1947-1958.
(Henrik Stevnsborg)

Johannes Bredal: Slægten Podebusk og dens betydning i Danmark.
(Anton Blaabjerg)

Niels Gustav Bardenfleth: Slægten Bardenfleth. Stamtavle med biografier og portrætter.
(Ronny Andersen)

Georg Brandt Christensen (red.): Bogen om Bakkebølle - ejere af de 16 oprindelige gårde fra 1513 op til i dag, samt køb og salg af parceller i hele perioden.
(Anton Blaabjerg)

Lars Bisgaard: Christian 2. En biografi.
(Kurt Villads Jensen)

Jens Vellev: Frederik 2.s begravelse 5. juni 1588. 21 grafiske blade af Frans Hogenberg og Simon Novellanus.
(Jørgen Mikkelsen)

Hans Schultz Hansen: De danske sønderjyders førstemand. H.P. Hanssen 1862-1914. Bd. 1.
Genforeningens arkitekt. H.P. Hanssen 1914-1936. Bd. 2.

(Peter Fransen)

Jakob Seerup: Den Russiske General – Et liv for Zaren.
(Peter Hertel Rasmussen)

Mikkel Kirkebæk: Den yderste grænse. Danske frivillige i de baltiske uafhængighedskrige 1918-1920. Bd. I-II.
(Tommy P. Christensen)

Jens-Emil Nielsen: Doktor Leunbach. Abortlæge, idealist og seksualoplyser. En biografi.

(Stella Borne Mikkelsen)

Susanne Kragh (red.): Heinz i Hitlers Luftwaffe – et tysk vidnesbyrd fra 2. verdenskrig.
(Peter Hertel Rasmussen)

Ole Sønnichsen: One Dollar Man – Historien om danskeren, der ændrede Anden Verdenskrig

Martin Lund: Big Bill. En biografi om danskeren William S. Knudsen - produktionsgeniet der satte de allierede i strand til at vinde Anden Verdenskrig.
(Peter Hertel Rasmussen)

Ulrik Federspiel: Et diplomatisk liv.
(Peter Hertel Rasmussen)

Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Årsregnskab 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Register

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 2020
v/ Ronny Andersen

Nedenfor findes en oversigt over periodens numre af Personalhistorisk Tidsskrift.

Ved at klikke på de enkelte forsider nedenfor, åbnes en mere detaljeret beskrivelse af det pågældende nummer.
 

Klik her for at åbne den systematiske indholdsfortegnelse på tværs af årgangene 1880-1990

 

 

 

forside 2020

2020

forside 2021

2021