forside

Årgang:
84.--85. årgang
14. række 6. bind 4. hefte

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 145-295 + s. 1-46

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65:4

Artikler:

Peder Jensen Trellund, borgmester i Kalundborg. Med nogle oplysninger om hans efterkommere
Af Erling Petersen

Didrik Grubbes efterslægt
Af Erling Petersen

Den danske slægt Reitzels herkomst
Af Olaf B. Kirstein og Erik Reitzel--Nielsen

Slægten Eibe
Af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen

Danske og norske studerende i Braunsberg 1578-1694
Ved H. Friis

Lidt supplement med videre til Studenter i Wittenberg 1560-1660 og i Leipzig 1660-1809
Af Erik Rosendal

Johan Georg Holsteins sendelser til Mecklenburg-Schwerin 1692-93
Af N. L. Faaborg

Om slægten Kindt i Danmark og dens holstenske forfædre
Af Gerda Kindt

Småstykker:

Här stammade prästen och annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från släktlinjen Krabbe-Juel
Av N .Juel

Meddelelser:

Samfundets regnskab for 1964

Anmeldelser:

Den Danske Lægestand 1957-1964
Ved Sven Houmøller og Torben Palsbo (anmeldt af T. Vogel-Jørgensen)

Juridisk Stat
Ved Tage Holmboe (anmeldt af Lennart Konow)

Register:

Register
Ved fuldmægtig Finn H. Blædel

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1963
Ved redaktør Niels Friis

forside

Årgang:
80. årgang
14. række 2. bind 1-2. halvbind

Redaktion: 
Alfred Fabritius (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-64 + tillæg 37 s.

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1960:1-2

Artikler:

Et Chrétiens Fund
Af kontorchef O. H. Clementsen

Slægten Nøragger
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Stamtavle over en slægt Bützow
Af grosserer G. Bützow-Rohde

Katharina Krumpin
Af fil. lic. Tore Nyberg

Orientering:

Samfundets anliggender

Fortegnelse over medlemmerne pr. 1. januar 1960

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1958
Ved redaktør Niels Friis.

forside

Årgang:
80. årgang
14. række 4. bind 1.-2. hefte

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-60 + 40 s.

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1962:1-2

Artikler:

Brev fra London, skrevet 1820 af Mendel Levin Nathanson
Kommenteret af sektionsingeniør Inuk Luplau Janssen

Generalguvernør Adrian Benoni Bentzon og hans vestindiske Efterkommere
Af kontorchef, cand jur. H. F. Garde

Danske studerende ved Set. Andrews i Skotland 1595—1610 med et tillæg om de studerende i Oxford 1603—22
Ved arkivar, cand. mag. Harald Ilsøe

Slægten Hallager fra Sydvestsjælland
Ved fuldmægtig Finn H.Blædel

Danske og norske studerende ved Universitetet i Frankfurt a. d. O.1506—1811
Ved grosserer H. Friis

Slægten Lindam
Ved kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Meddelelser:

Samfundets regnskab for 1961

Nekrolog:

O. H. Clementsen
Ved afdelingsbibliotekar Sven Houmøller

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1960
Ved redaktør Niels Friis

forside

Årgang:
80. årgang
14. række 2. bind 4. halvbind

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 141-216

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1960:4

Artikler:

Fire Breve til Arkitekt Hans Kristjan Tybjerg 1842—49
Ved overbibliotekar, dr. phil. H. TopsøeJensen

Marinens Arkiv i Rigsarkivet som personalhistorisk Kilde
Af kommandørkaptajn H. F. Kiær

Bidrag til Familien Wandals Historie
Af sognepræst Aage Dahl

Vestindiske jurister
Af ekspeditionssekretær, cand. jur. H. F. Garde

Rettelser og tilføjelser til Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris m. fl.
Af ekspeditionssekretær, cand. jur. H. F. Garde

.Danske Studenter i Ingolstadt 1549—1659
Af grosserer H. Friis

Register:

Register
Ved genealog Alfred Larsen

forside

Årgang:
80. årgang
14. række 3. bind

Redaktion: 
Sven Houmøller (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 1-207, 1-38

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1961

 

Artikler:

Sønderborgs borgmestre gennem tiderne
Ved lærer Christian Maibøll

En Oversigt over Slægter ved Navn Fyhn forekommende i Danmark ogNorge. Supplement
Af grosserer Hans Fyhn

Peder Lauritzen Bigum
Af Eli Ansteinsson

En tyrannisk ægtemand
Af førstelærer H. K. Kristensen

Peder Svendsen Rohde
Af Erling Petersen

Hetting
Af kontorchef Knud Bierfreund og sparekassefuldmægtig E, Juel Hansen

Povl Engelstoft
Af redaktør T. Vogel-Jørgensen

Danske Studenter i Wittenberg 1560-1660
Af grosserer H. Friis

Små meddelelser:

En soldaterskjæbne
Af museumsinspektør, cand. mag. I. FlemmingRasmussen

Dødsfald

Spørgsmål:

1. Gierahn

2. Møller

3. Sager

Rettelser:

Rettelse til Wibergs Præstehistorie
Ved Anna Rosenstand Christensen, gift Myrhøj

Samfundet:

Samfundets anliggender

Samfundets regnskab for 1960

Anmeldelser:

Billeder fra Frederiksborg
{anmeldt af Sven Houmøller)

Personalhistoriske oplysninger om borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550- 1848
Af Aage Bonde og Johan Hvidtfeldt {anmeldt af Albert Fabritius)

Fra de grønne marker til de grå mure
Af Kr. Bruhn (anmeldt af Carl Lindberg Nielsen)

Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid
Af Gunner Carlquist:(anmeldt af Albert Fabritius)

Cornelius Høyer
Af Torben Holck Colding (anmeldt af Albert Fabritius)

Familien Jantzen fra Drenderupgaard
(anmeldt af Hans Konow)

Fund og Forskning VIII
(anmeldt af Sven Houmøller)

Glahn-Samfundet VI, 1. hefte
(anmeldt af Albert Fabritius)

H. C. Andersen og Henriette Wulff
(anmeldt af Albert Fabritius)

Slægten Jervelund
Af Eva Lund (anmeldt af Sven Houmøller)

Bøger og bogbindere i Odense før 1694
Af Holger Rasmussen (anmeldt af AlbertFabritius)

Livserindringer
Af Johannes Schepelern (anmeldt af Albert Fabritius)

Danske farmacihistoriske arbejder efter året 1800
Af  Aage Schäffer (anmeldt af Sven Houmøller)

Den Seidelinske Slægtsbog II
Af Nogens Seidelin (anmeldt af lbert Fabritius)

Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgaard
(anmeldt af Johs. Schelde)

Maanedslieutenanter i Søe-Etaten 1801-14
Af J. Teisen (anmeldt af Albert Fabritius)

Register:

Register
Ved genealog Alfred Larsen

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1959
Ved redaktør Niels Friis