Forside

Redaktion: 
G. L. Grove
Poul Hennings

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 

 

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1910

Artikler:

Uddrag af de ældste Kirkebøger for den romersk-katholske Menighed i København
Af Arkivsekretær Fr. Jürgensen West

Ungdomserindringer af Lotterikollektør i Aalborg Jens Bech
Meddelte ved hans Sønnedatter, Fru Suzon Beck

Nogle Oplysninger om Skuespiller Hans Christian Knudsen, født 1763, død 1816
Meddelte af Bibliothekar Aagaat Daae

Familie-Optegnelser fra Fladstrand
Meddelt af Universitetsstipendiat Oluf Kolsrud

Christen Pram og Konsulatsposten i Tunis
Ved Arkivassistent E. Marquard

Autobiografiske Optegnelser af Jørgen Wetlesen
Meddelte af hans Sønnesøn, Adjunkt T. Vetlesen

Et Bidrag til Studentermatriklen før 1611
Af Kredslæge K. Carøe

Nogle Rosenørn’ske Slægtebogsoptegnelser
Ved Arkivregistrator P. B. Grandjean

Optegnelser om Familien Gleerup
Af Postexpedient C. Klitgaard

Det Hincheldeyske Gravkapel
Af Justitsraad, Viceinspektor paa Regensen S. Skouboe

Fortegnelse over Kandidater med „slesvigsk juridisk“ Examen 1796—1863
Ved Assistent i Rigsarkivet, Cand. juris H. C. Roede

Breve fra Peter Andreas Heiberg til Kammerherre, Oberst Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson
Ved Dr. phil. Louis Bobé

Iver Tønnessøn Huitfeldt
Efterladt Manuskript af Rigsarkivar J. H. Huitfeldt-Kaas

Familieoptegnelser af Sognedegn Samuel Jacobsen Prahl (f. 1730, d. 1819)
Ved Arkivregistrator P. B. Grandjean

Optegnelser om Familien Worm (Wormskiold)
Af Postexpedient C. Klitgaard

Spørgsmaal og Svar:

Spørgsmaal 1: Gammel norsk Adel?
Af Arkivamanuensis A. W. Rasch

Spørgsmaal 2: Om Jørgen Friederich Lorentz Voigt

Spørgsmaal 3: Om F. J. Meiers Værk: Frederiksberg Slot, dets ældste Historie

Svar: Vedr. Tobie Martin

Meddelelser:

Meddelelser om Samfundets Anliggender

Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie (1911)

Register

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1909
Af Arkivregistrator Jul. Bidstrup

Dødsfald i Norge 1909
Af Arkivamanuensis A. W. Rasch

 

 Forside

Redaktion: 
Paul Hennings

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, tysk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 

Artikler:

Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 5.-6. Række. 1904-15.
Ved Postekspedient H. Hjorth Nielsen

Poul Vendelbo Løvenørns Barndomshjem og Forældre.
Af Generalløjtnant A. P. Tuxen

Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1676—81. (Sluttet).
Ved Underarkivar H. C. Roede

Provst Hans Pedersen Brøchners Selvbiographie.
Ved cand. jur. Jørgen Svane

Johan Mortensen Eisen og hans Slægt.
Af Oberstløjtnant H. Grandjean

Slægten Qualen.
Af Dr. phil. Louis Bobé

Om Navnesagen:
  I. Af Direktør T. Hauch-Fausbøll
  II. Af Postekspedient H. Hjorth Nielsen

Personbetegnelse i Stambøker.
Av Arkivar Just Bing

En Notits om Mogens Heinesen.
Ved Postekspedient C. Klitgaard

Spørgsmaal og Svar

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.
Af Overretssagfører Paul Hennings

Boganmeldelser

Rettelse

Adelsslægten Mund er den uddød eller lever den endnu?
Ved Artillerikaptajn C. M. Munthe

Frederik VI's første Rejse i Danmark som Kronprins. Dagbogsoptegnelser af Premierløjtnant I. H. Kirchhoff.
Ved Oberst P. F. Rist

Barndoms- og Ungdomserindringer af Jens Skjelderup.
Ved Højesteretsadvokat Arthur Skjelderup

Nekrolog over Direktør, Vicekonsul C. A. Delgobe.
Ved Arkivamanuensis A. W. Rasch

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.
Af Overretssagfører Paul Hennings

Spørgsmaal og Svar

Indholdsfortegnelse i Udtog af udenlandske, historiske, personalhistoriske og genealogiske Tidsskrifter.
Ved Overretssagfører Paul Hennings

Rettelser og Tilføjelser

Nogle Oplysninger om Familien Baron von Brettons Oprindelse.
Af Hofjægermester C. E. H. Schøller

Om Personbetegnelse i Slægtskabstavler.
Af Cand. polit. P. Grønvold og Ingeniør, Cand. polyt. O. Weberg

Slægten Frieboe. 
Af Overretssagfører Paul Hennings

Biskop Ludvig Munthes hustru Ingeborg Sørensdatter Friis’s slægt.
Ved Artillerikaptajn C. M. Munthe

Bidrag til de dansk-vestindiske Øers Personhistorie.
Ved E. Gullach-Jensen

Dr. med. Christian Jacob Theophilus de Meza. Mit medicinske Levned.
Ved Kredslæge K. Carøe og Oberst H. W. Harbou

Lidt om Poul Wendelbo Løvenørns Slægt.
Af Arkivar E. A. Thomle

Om Navnesagen:
  III. Af Direktør Th. Hauch-Fausbøll
  IV. Af Postekspedient H. Hjorth Nielsen
  V. Af Arkivar A. Thiset

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.
Af Overretssagfører Paul Hennings

Spørgsmaal

Boganmeldelser

Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur i Aaret 1915

Spørgsmaal og Svar

Samfundets Anliggender

Samfundets Regnskab for Aaret 1914

Samfundets Regnskab for Aaret 1915

Medlemsfortegnelse

Register 1916.
Ved Underarkivar H. C. Roede

Tillæg

Dødsfald i Danmark 1915.
Af Arkivregistrator P. B. Grandjean

Dødsfald i Norge 1915.
Af Arkivamanuensis A. W. Rasch