Jan Søttrup, f. 1948. Journalist, forfatter, instruktør. Har bl.a. udgivet romanen »Dannemand — en romance« (2005) og artiklerne »Brødremenigheden i København« (Historiske meddelelser om København 1995) og »En kær Fader« — Frederik VI og sønnen i Christiansfeld (Museum Sønderjyllands Langs Fjord og Dam 2013). Undersøgelsen »En historisk episode — ukendte sammenhænge vedrørende Frederik VI, Frederikke Dannemand, Marianne Pontaviee, disses børn samt Caroline Seifert« er med kilder og litteraturliste i håndskriftsamlingerne Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og Statsbiblioteket

Bibliografi

Den dobbelte utroskab
Personalhistorisk Tidsskrift 2014, side 139-163