Jesper Munk Andersen, f. 1979. Cand.mag. i historie, museumsinspektør på Museum Lolland-Falster med ansvar for Reventlow-Museet Pederstrup. Forsker bl.a. i herregårdskulturen på Lolland-Falster og i familien Reventlow 1750-1830. Har bl.a. beskæftiget sig med 1700-tallets adelskultur og herregårdenes landskabelige iscenesættelse.

Bibliografi

Fodtur til Nordsjælland – Christian Detlev Reventlows hverdag og uddannelse 1784-86
Personalhistorisk Tidsskrift 2015, side 35-61.