Rasmus Agertoft, f. 1975, er cand.mag. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet og har de sidste 10 år arbejdet som kulturformidler, blandt andet som kurator på udstillingen #dinhistorie i Rundetaarn (2010). Har tidligere beskæftiget sig indgående med Rasmus Nyerup, blandt andet som redaktør af bogen I gamle bøger, i oplukte høje. Rasmus Nyerup 1759-1829 (2010). Er i dag tilknyttet Holckenhavn Slot og især interesseret i den danske adel i senmiddelalder og tidlig moderne tid, dens gravminder og dens slægtsforståelse, som blandt andet behandles i artiklen Lad våbenerne tale. Vindinge Kirkes våbenskjolde som symbolsk kommunikation (i Nyborg – før & nu 2014, 2015).

Bibliografi

Resten er historie. 1500-tallets adelige gravsten som biografi
Personalhistorisk Tidsskrift 2015, side 63-91