Cand.mag. i historie, Rasmus Wichmann f.1985, er dansklærer på Efterskolen Epos. Han har bl.a. arbejdet på Forsvarsakademiet, Koldkrigs-museum Stevnsfort og RUC, og skrev denne artikel som museumsassistent på Rudersdal Museer. Han har sammen med PhD Kjeld Galster oversat The Irish Mars (Legacy Books Press 2016), en dansk soldats beretning om irlandskrigene i slutningen af 1600-tallet.

Bibliografi

Brug Biografien – Portrætter, nekrologer og erindringer i lokalhistorien
Personalhistorisk Tidsskrift 2015, side 13-34.