Forside

Redaktion: 
Albert Fabritius

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, tysk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 112

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1950, 1.-2. hefte

Artikler:

Breve fra Martinus Rørbye 1835-48
Af mag. art. Jørgen B. Hartmann

Arbejder af Martinus Rørbye omtalte i rejsedagbøgerne 1834-41
Af mag. art. Jørgen B. Hartmann

Udviste W. R. Raasløff unational holdning i 1848?
Af museumsinspektør Arne Hoff

Optegnelser om Familierne Suan og Gram
Ved amtsforvalter Jørgen Swane

Digteren Nicolai Søtoft’s Slægt
Af sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen

Det Kong Christiern II som Ridder af den gyldne Vliess tilskrevne Vaaben
Af arkivar Poul Bredo Grandjean

Adelige und Standespersonen der nordischen Reiche, insbesondere des dänischen Gesamtstaates in Hamburger Kirchenbüchern
Af Frau Hildegard von Marchtaler