Forside

Redaktion: 
Albert Fabritius

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, tysk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 124 + 43 sider

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1950, 3.-4. hefte

Artikler:

Detlev Ludvig Rogert
Af kontrolør Sejer Kühle

Baronesse Anna v. Buchholtz’ Breve til J. P. Jacobsen
Ved bibliotekar, cand. mag. Johannes Laurup-Fogl

Bitegn og deres anvendelse i dansk heraldik
Af civilingeniør Henrik Berner

Anetavle for Komponisten P. E. Lange-Müller
Af kontorchef Hans Egede Glahn

Fortegnelse over dansk genealogisk litteratur i året 1949
Af bibliotekar, dr. phil. Albert Fabritius

Nekrolog:

Emil Marquard

Små meddelelser:

Aktsstykker vedrørende en discipels bortvisning fra Aarhus latinskole

Broen

Til artiklen Holck’ske Slægter

Supplement til Studenterfortegnelser

Jørgen Rosenkrantz

Anmeldelser:

Spørgsmål:

Hassing

Til medlemmerne

Samfundets anliggender:

Fortegnelse over medlemmerne

Register
Ved redaktionen

Samfundets regnskab for året 1949