Dr. Willem Bruijnesteijn van Coppenraet, født 1931, pensioneret kernefysiker og gymnasierektor.

Bibliografi

Slægterne Halvegge og Væbner, 2. del
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:2, side 129-180

Slægterne Halvegge og Væbner, 1. del
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:1, side 1-42

Villads Villadsen, f. 1926, ambassadør. Har publiceret en række artikler i Personalhislorisk Tidsskrift, bl.a. i 1997:2 og 1998:2.

Bibliografi

Langstedstudier I
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1, side 86-107

Købmand og rådmand i Nakskov Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer
Personalhistorisk Tidsskrift 1986:2, side 175-195

Vello Helk, overarkivar, dr. phil., f. 1923, Leder af Rigsarkivets afdeling for private arkiver. Har skrevet om modreformationen i Danmark, danske studerende i udlandet og publiceret uddrag af flere stambøger, bl. a. i Personalhistorisk Tidsskrift, samt fortegnelser over stambøger.

Bibliografi:

Artikler i Personalhistorisk Tidsskrift

Danske, norske og nordslesvigske elever i det akademiske gymnasium i Altona 1738-1850
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1, side 108-116

Christian 4.s stambogsindførsler
Personalhistorisk Tidsskrift, 1988:1 side 1-9

Supplement til magisterpromotioner i København 1544-1585
Personalhistorisk Tidsskrift, 1987:1 side 41-44

Dansk-norske og slesvig-holstenske studerende i Oxford (supplement 1623-69)
Personalhistorisk Tidsskrift, 1986:2, side 165-168

Pastor Aage Dahis præstehistoriske samlinger i Rigsarkivet
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 105-110

Vibeke Andersson Møller, født 1963, mag.art. i kunsthistorie, museumsinspektør ved Nyere Tids Samling, Nationalmuseet. Har skrevet flere artikler om dansk arkitektur og interiørkunst i det 18., 19. og 20. århundrede.

Bibliografi

Fragmenter fra storkøbmand Peter van Hemert
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1, side 1-13

Urban Schrøder, pastor emeritus, f. 1917, har tidligere publiceret artikler i Personalhistorisk Tidsskrift.

Bibliografi:

Til barsel på Mindstrup 1567. En optegnelse i en gammel bog
Personalhistorisk Tidsskrift, 1987:1 side 45-59