Personalhistorisk Tidsskrift udgives af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie og sendes til alle medlemmer af Samfundet.

Hvis du interesserer dig for bare ét af disse emner, kan du have glæde af Personalhistorisk Tidsskrift:

  • Levnedsbeskrivelse og familiehistorie
  • Biografier og erindringer
  • Litteratur og litteraturhistorie
  • Kunsthistorie og antikviteter
  • Heraldik og sigillografi
  • Demografi og slægtsforskning
  • Mennesker og deres familieforhold
  • Topografi og lokalhistorie

Personalhistorisk Tidsskrift er medlem af Foreningen for danske Kulturtidsskrifter

Tidsskriftet er udkommet siden 1880.