Indkaldelse til Samfundets ordinære generalforsamling 2020

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab og fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Indkomne forslag

10) Eventuelt

Bilag:

Regnskab 2019 - følger så snart det er klar.

 

 

Efter generalforsamlingen håber vi at kunne gennemføre nedenstående foredrag:

Y-DNA: Mændenes vandringer gennem tiden – fra arkæologien til slægtsforskningen!

Jacob H. Gren

 Jacob H Gren

 

Enhver mand bærer i sit Y-kromosom historien om sin direkte mandelinjes vandring gennem årtusinder. Test af det mandlige kønskromosom er de seneste år blevet mere og mere brugt, og det har givet ny viden både på det videnskabelige plan og for mange enkeltpersoner. Gennem eksempler vil vi se på den viden, der er tilvejebragt, både overordnet set og i slægtsforskningsperspektiv. Foredraget vil også komme ind på, hvordan man selv kan teste sig og i givet fald, hvad man skal forvente.

 

Tid og sted

Tid: Tirsdag den 01.09.2020 kl. 16:30

Sted: Rigsarkivet København, - Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1 ved Rigsdagsgården

Mød personerne bag Samfundet i pausen. Der vil også være forfriskninger og bogsalg

Det er et samlet arrangement, som er åbent for alle. Du er også velkommen. Der er gratis adgang..

 

Tilmelding

Tilmelding bliver mulig senest 14 dage før arrangementet. Til den tid ved vi også, om forholdene tillader foredrag og hvor mange, vi må være i salen.