Ole Degn, f. 1937, cand. mag., seniorforsker, Landsarkivet for Nørrejylland. Har udgivet bøger og afhandlinger om økonomisk og social historie, herunder Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser, 1971, Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre, I, 1769-1807, 1-2, 1971, og Urbanisering og industrialisering. En forskningsoversigt, 1978. Har skrevet om økonomiske og sociale forhold, håndværkshistorie, søfartshistorie, toldhistorie og personnavne. Seneste publikation: Borgere og bybefolkning, 2000.

Bibliografi

Artikler i Personalhistorisk Tidsskrift

De danske efternavne på -sen - Landbefolkningens reaktioner på navnelovene af 1828 og 1856
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1, s. 14-34

Rigsarkivets og landsarkivernes kildepublikationer og arkivoversigter af personalhistorisk interesse
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, s. 75-87

Det personalhistoriske materiale i de ældre dele af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs arkiv
Personalhistorisk Tidsskrift 1970, s. 1-9