Sv. Cedergreen Bech, f. 1920, cand. mag., fhv. studielektor. Har redigeret Dansk litografisk Isksikon.

Bibliografi

Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1, s. 117-120