Lars Bisgaard, f. 1958, ph.d. fra Syddansk Universitet 1998, lektor sammesteds 2001. Har især arbejdet med den religiøse praksis i senmiddelalder og på reformationstiden. Har skrevet De Glemte altre. Gildernes religiøse rolle i sen middelalderens Danmark, 2001 samt en lang række artikler.

Bibliografi

Kirken og pesten i senmiddelalderen. Pestepidemierne 1360-1500 og gavegivning til kirken
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2, side 172-193