Lise Gerda Knudsen, født 1977. Cand. Mag. i Historie og Arkæologi fra Københavns Universitet. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Vigtigste udgivelser om emnet: »Plague in Denmark. The course of a mid-17th century plague epidemic«. I: Living with the Black Death. Syddansk Universitetsforlag, under udgivelse. Pesten grasserer. En undersøgelse af pesten i Danmark i 1650'erne. Landbohistorisk Selskab 2005.

Bibliografi

Pesten er nu begyndt at hærge her. En brevveksling om pesten i København 1654
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2, side 221-240